Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 10:10 GMT+7

Bộ Tư lệnh BĐBP:

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Biên phòng - Ngày 3-6, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị quán triệt, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP dự và chủ trì hội nghị. Dự nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy BĐBP; thủ trưởng các Cục, Bộ Tham mưu, Văn phòng Bộ Tư lệnh; cấp ủy chỉ huy các đơn vị và toàn thể cán bộ sỹ quan cấp tá trở lên.

sb19_anh-1-3
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị lần thứ 10 đã thông qua tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng.

Tại hội nghị, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã thông báo tới toàn thể đại biểu các nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 16 đến 18-5-2019) đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước. Hội nghị Trung ương 10 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Phương

Bình luận

ZALO