Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 25/06/2024 03:09 GMT+7

Thời gian được nghỉ việc khi hưởng chế độ ốm đau là bao nhiêu ngày?

Biên phòng - Bạn đọc có địa chỉ email khachung.@gmail.com hỏi: Công ty tôi có 1 lao động bị tai nạn giao thông (thời gian bị tai nạn là thời gian người lao động được nghỉ, không thuộc cung đường đi và về). Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 3 năm. Kể từ khi người lao động bị tai nạn, công ty đã báo với cơ quan bảo hiểm xã hội là nghỉ ốm. Đến nay, thời gian báo nghỉ ốm đã hết 60 ngày. Cơ quan BHXH yêu cầu trường hợp này sẽ báo nghỉ không lương kể từ ngày thứ 61. Vậy trường hợp này cơ quan BHXH hướng dẫn như vậy có đúng không?

Vấn đề này Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời: Điều 26 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa trong một năm đối với người lao động đóng BHXH dưới 15 năm như sau:- Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày; Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày.

Khoản 3 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động tại công ty bạn nếu đã hưởng hết thời gian nghỉ chế độ ốm đau tối đa trong một năm theo quy định nêu trên mà vẫn tiếp tục nghỉ việc thì công ty bạn căn cứ hình thức nghỉ của người lao động (nghỉ phép, nghỉ không lương…) để báo giảm theo đúng quy định.

BHXH Việt Nam

Bình luận

ZALO