Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 20/09/2021 11:32 GMT+7

Thiếu vốn bố trí sắp xếp định canh định cư cho hộ dân tộc thiểu số

Biên phòng - Theo thông tin của UBND tỉnh Cao Bằng, việc triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2017-2020 tại địa phương này gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, định canh định cư cho người DTTS ở Cao Bằng còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn. Ảnh: Bích Nguyên

Cụ thể, các nội dung chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất không triển khai thực hiện được do không cân đối được nguồn vốn. Có hơn 3.900 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; 15 hộ nghèo tại điểm định canh định cư tập trung Nặm Tấu, Sác Ngà, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm được hỗ trợ làm nhà với mức 15 triệu đồng/hộ.

Về thực hiện chính sách bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ DTTS còn du canh du cư, theo rà soát của tỉnh Cao Bằng có 18 dự án định canh định cư tập trung cần được tiếp tục đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2017-2020. Số hộ cần tiếp tục được định canh định cư là 831 hộ, với tổng nhu cầu vốn là hơn 117 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến năm 2019 không thực hiện được do không cân đối được nguồn vốn.

Đảm bảo hoàn thành mục tiêu chính sách định canh định cư cho đồng bào DTTS theo Quyết định 2085/QĐ-TTg và nguồn lực đầu tư của Nhà nước được tập trung có hiệu quả, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Ban Dân tộc và các sở, ngành của tỉnh phối hợp với các huyện đánh giá lại hiệu quả đầu tư các dự án định canh định cư và đề nghị tiếp tục đầu tư giai đoạn 2018-2020.

Kết quả rà soát, đã tạm dừng đầu tư 10 dự án (do đã được đầu tư cơ bản các hạng mục về cơ sở hạ tầng, đồng bào đã tự ổn định định canh định cư) và tiếp tục đầu tư 8 dự án có tính khả thi cao bao gồm các dự án định canh định cư: Xóm Tả Cán, xã Tổng Cọt (huyện Hà Quảng); xóm Lũng Om, xã Vinh Quý (huyện Hạ Lang); xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ; xóm Én Ngoại, xã Vĩnh Phong; xóm Nặm Tấu, Sác Ngà, xã Thạch Lâm (huyện Bảo Lâm); xóm Lũng Rì, xã Khánh Xuân; Xóm Cốc Cạch, xã Xuân Trường; xóm Phiêng Pha, Phiêng Buống, xã Hưng Đạo (huyện Bảo Lạc).

Căn cứ nguồn vốn cân đối được, năm 2020 tỉnh Cao Bằng đã đầu tư triển khai 2 dự án xóm Tà Cán và xóm Phiêng Pa, Phiêng Buống.

Tại điểm tái định canh định cư xóm Tà Cán, tổng số vốn được đầu tư là 8 tỉ đồng, xây dựng đường giao thông, nước sinh hoạt, nước sinh hoạt kết hợp với thủy lợi. Dự kiến điểm tái định canh định cư này sẽ đón 20 hộ dân tới sinh sống.

Năm 2021, Trung ương không giao vốn và tỉnh Cao Bằng không cân đối được kinh phí thực hiện nên đã tiếp tục thực hiện đối với nguồn vốn chuyển nguồn từ năm 2020 sang là hơn 3,7 tỉ đồng để triển khai thi công các hạng mục công trình đường giao thông, điện sinh hoạt. Tính đến 30-5-2021, đã giải ngân được hơn 82% vốn.

Còn dự án định canh định cư xóm Phiêng Pa, Phiêng Buống với kinh phí 7 tỉ đồng đã đầu tư xây dựng các hạng mục đường giao thông, nước sinh hoạt. Dự kiến bố trí trên 30 hộ dân đến định canh định cư.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, việc triển khai thực định điểm định canh định cư còn nhiều hạn chế là do nguồn vốn Trung ương cấp thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư (ngân sách Trung ương chỉ cấp hơn 18 tỉ/117 tỉ đồng, bằng 15% tổng nhu cầu vốn).

Trong khi hỗ trợ định canh định cư cho đồng bào DTTS đến các điểm định canh định cư tập trung kéo dài, kinh phí cấp nhỏ giọt, chưa được đầu tư đồng bộ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nên một số công trình đã xuống cấp hoặc còn thiếu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc bố trí dân vào điểm định canh định cư tập trung chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Tỉnh Cao Bằng đề xuất chính phủ cho phép địa phương chủ động bố trí số lượng hộ tại điểm định canh định cư tập trung vì đặc thù địa hình miền núi không cho phép bố trí tập trung lớn hoặc cho phép bố trí nhiều cụm dân cư trong một dự án. Đồng thời kiến nghị Chính phủ cấp đủ kinh phí dự án đầu tư đồng bộ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các điểm định canh định cư của tỉnh.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO