Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 01:55 GMT+7

Thi đua Quyết thắng - động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội

Biên phòng - Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X diễn ra giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra; lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng hoa chúc mừng các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018. Ảnh: QĐND.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp biểu dương sức mạnh đoàn kết, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng; lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT), nhân tố mới, gương người tốt-việc tốt, làm cho Phong trào TĐQT tiếp tục phát triển thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”.

Theo Bác, thi đua chẳng những nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, mà còn nhằm xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện nhân cách cao đẹp cho con người. Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu, hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, nổi bật là phong trào thi đua “Giết giặc lập công” trong kháng chiến chống Pháp, "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" trong kháng chiến chống Mỹ và từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất đến nay là Phong trào TĐQT.

Cùng với tiến trình phát triển của cách mạng, tuy mỗi giai đoạn thực hiện nhiệm vụ khác nhau, song các phong trào thi đua trong quân đội luôn tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ toàn quân dũng cảm chiến đấu, hăng say công tác, lao động sản xuất, lập nên những chiến công oanh liệt.

Từ những phong trào thi đua ấy, đã xuất hiện hàng nghìn, hàng vạn tập thể anh hùng, đơn vị quyết thắng, cá nhân anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, là những bông hoa đẹp làm rực rỡ "vườn hoa TĐQT" của quân đội, góp phần đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam phát triển đến đỉnh cao của thời đại.

Kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng và những kinh nghiệm quý về tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong quân đội qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng; 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT), sự đồng hành, phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) và Phong trào TĐQT trong toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương và địa phương, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt kết quả thiết thực.

Toàn quân đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống quân đội anh hùng và phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thực hiện chủ trương xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy tư tưởng chính trị làm gốc, công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống”, Phong trào TĐQT đã thúc đẩy toàn quân tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của QUTƯ, BQP; các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"; hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng; làm tốt công tác định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho bộ đội, nhất là trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm.

Chủ động, nhạy bén, xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội chính trị; gương mẫu, tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định về nêu gương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phong trào TĐQT đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng các tổ chức trong quân đội vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, làm cơ sở xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Phong trào TĐQT là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); đề cao cảnh giác, chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đặc biệt, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biên giới, biển, đảo, nhất là lực lượng hải quân, cảnh sát biển đã không ngại gian khó, hiểm nguy, ngày đêm kiên cường bám trụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và ngư dân, kiên trì, khôn khéo, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lực lượng biên phòng, cảnh sát biển khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người, tội phạm ở khu vực biên giới và trên biển, lập nhiều chiến công xuất sắc. Nhiều tấm gương tập thể, cá nhân mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, công tác được tôn vinh, khen thưởng.

Phong trào TĐQT đã hướng vào thực hiện tốt “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, điều chỉnh lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh” đạt kết quả tích cực. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trọng tâm là huấn luyện, kiểm tra, đánh giá cán bộ, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, qua kiểm tra, đánh giá kết quả, 100% các nội dung đều đạt khá trở lên, 28 đơn vị cấp trung, lữ đoàn 5 năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Tham gia và tổ chức các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao toàn quốc và các giải thi đấu quốc tế đạt kết quả cao. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ tốt”, “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, xây dựng nhà trường thông minh trong hệ thống nhà trường quân đội bước đầu đạt được kết quả tốt. Đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự, có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về xây dựng chính quy, chấp hành điều lệnh gắn với bảo đảm an toàn, nhiều đơn vị trực thuộc BQP có 3 năm liên tục trở lên bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phong trào TĐQT cũng đã thúc đẩy toàn quân thực hiện tốt chức năng là đội quân lao động sản xuất, phát huy nội lực, tiềm năng, động viên ý chí tự lực, tự cường xây dựng quân đội và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua của ngành quân nhu, quân y, doanh trại, vận tải, xăng dầu được đẩy mạnh, góp phần bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ và nâng cao đời sống bộ đội, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu và y sĩ, bác sĩ quân đội trong nghiên cứu khoa học, tham mưu, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kỹ thuật mới, hiện đại, nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt Cuộc vận động 50, Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", góp phần bảo đảm đúng, đủ, đồng bộ, kịp thời, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các lực lượng làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất. Triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án trọng điểm về nghiên cứu, cải tiến, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa một số loại vũ khí trang bị, sắp xếp hệ thống kho tàng, cơ sở sửa chữa VKTBKT toàn quân phục vụ cho nhiệm vụ SSCĐ; tạo được bước đột phá trong nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa vũ khí bộ binh; sản xuất, sửa chữa một số loại VKTBKT hiện đại.

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp quân đội hội nhập và phát triển", "Năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn" gắn với thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp; một số doanh nghiệp có giá trị thương hiệu luôn giữ vững “Thương hiệu quốc gia”, sức cạnh tranh hàng đầu trong nước, được xếp hạng cao trong khu vực và trên thế giới. Phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều công trình, đề tài trọng điểm có hàm lượng tri thức khoa học cao, được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động quân sự của LLVT và của đất nước, được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng VIFOTEC.

Phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng để củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó “máu thịt” quân-dân; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo, hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia; giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, nổi bật nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, lực lượng quân đội đã được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Toàn quân triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, nhân ĐHTT. Nhiều phong trào, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được thực hiện và phổ biến, nhân rộng, góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", BQP là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh ĐHTT được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. 5 năm qua, QUTƯ, BQP, TCCT đã tổ chức thành công các chương trình giao lưu, hội nghị gặp mặt, tôn vinh hơn 1.000 điển hình tiên tiến, tạo ấn tượng mạnh mẽ và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật, công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT trong quân đội thời gian qua vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục kịp thời, đó là: Tổ chức, duy trì phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, có nơi còn biểu hiện hình thức. Công tác xây dựng, nhân ĐHTT có nơi còn thiếu chiều sâu; phạm vi ảnh hưởng chưa rộng, tính thuyết phục chưa cao. Thi đua thực hiện "3 khâu đột phá" có mặt còn hạn chế. Việc xét, đề nghị khen thưởng ở một số đơn vị còn chậm, còn biểu hiện bệnh thành tích...

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn chính trị, can thiệp lật đổ, khủng bố vẫn sẽ diễn ra ở nhiều nơi.

Trong nước, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cơ bản ổn định, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, đất nước ta cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; Biển Đông, vùng biển Tây Nam và một số địa bàn chiến lược vẫn còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội ngày càng quyết liệt, trực diện hơn, nhất là trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Tình hình nhiệm vụ đó đòi hỏi Phong trào TĐQT trong quân đội phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, huy động và phát huy được sức mạnh của toàn quân, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và toàn dân thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng QĐND Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào TĐQT lên một bước mới, toàn quân cần thực hiện tốt những nội dung trọng tâm, chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đối với công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT.

Để công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho thi đua thấm sâu vào nhận thức, góp phần nâng cao trách nhiệm, trở thành nhu cầu tự giác và hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi tổ chức, trước hết là cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” được cụ thể hóa bằng những công việc hằng ngày, với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức cho các đối tượng về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, BQP, TCCT về TĐ-KT, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 507-CT/QUTW của Thường vụ QUTƯ về tiếp tục đổi mới công tác TĐ-KT.

Trong công tác giáo dục, cần coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, gương người tốt-việc tốt theo phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo trực tiếp của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, hội đồng (tổ) TĐ-KT các cấp đối với công tác TĐ-KT.

Cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp thường xuyên thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác TĐ-KT, phải coi tổ chức Phong trào TĐQT là một nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm, một biện pháp tốt để khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo, bồi đắp động cơ, ý chí phấn đấu cho các tổ chức, lực lượng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cấp ủy tổ chức đảng các cấp phải thường xuyên có chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, toàn diện, có tính định hướng cao, nhưng phải cụ thể, thiết thực và phù hợp, có cơ chế, chính sách khuyến khích tập thể, cá nhân đổi mới, sáng tạo, thi đua lập công xuất sắc.

Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp phải luôn phát huy tốt trách nhiệm, tăng cường đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo; chủ động xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác TĐ-KT gắn với sâu sát kiểm tra làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Phát huy tốt vai trò chủ trì, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp, của cán bộ, nhân viên, cơ quan làm công tác TĐ-KT trong tổ chức Phong trào TĐQT và tiến hành công tác khen thưởng.

Chủ động nắm, đánh giá đúng tình hình, phát hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh. Chăm lo làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác TĐ-KT gắn với củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn của hội đồng (tổ) TĐ-KT các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào TĐQT góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thi đua là phong trào hành động cách mạng của quần chúng có lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và phải được tổ chức một cách khoa học. Do vậy, Phong trào TĐQT phải bao quát tất cả các lĩnh vực hoạt động, bám sát, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn quân và từng cơ quan, đơn vị, nhất là nhiệm vụ chiến đấu, SSCĐ bảo vệ Tổ quốc, huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, thực hiện các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; các mục tiêu, chỉ tiêu công tác của các ngành trong toàn quân. Gắn kết chặt chẽ Phong trào TĐQT với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng các tổ chức, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; với các phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành ở trong và ngoài quân đội, nhất là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, cổ vũ các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; xác định đúng khâu đột phá. Tiếp tục thực hiện tốt "3 khâu đột phá" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự gắn với chủ trương xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", "Năm kỷ luật, kỷ cương", “Năm an toàn giao thông”... Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tăng cường đổi mới cách thức, biện pháp, hình thức tổ chức thi đua, nhất là bước phát động, triển khai tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức Phong trào TĐQT.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, nhân ĐHTT, gương người tốt-việc tốt gắn với thực hiện tốt công tác khen thưởng.

Để xây dựng, nhân ĐHTT có hiệu quả, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục đổi mới, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cụ thể, nhất là quy trình, các khâu, các bước xây dựng, nhân ĐHTT, gương người tốt-việc tốt gắn với hoàn thiện hệ thống tiêu chí của tập thể và cá nhân điển hình làm cơ sở để phấn đấu, đánh giá, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân ĐHTT, gương người tốt-việc tốt với xây dựng, nhân rộng các mô hình thi đua, cách làm hiệu quả từ cấp cơ sở đến toàn quân; khuyến khích nhân rộng các điển hình, tấm gương có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của tập thể, vì Tổ quốc; điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến ĐHTT, gương người tốt-việc tốt thông qua hệ thống văn bản, các hoạt động tuyên truyền miệng, sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tôn vinh góp phần phát triển sâu rộng phong trào học tập, noi gương, đua, đuổi, vượt các ĐHTT.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chặt chẽ, đồng bộ, nền nếp, đúng nguyên tắc, hướng về cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu, chú trọng khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố; tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, đột xuất; tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ... Kiên quyết khắc phục kịp thời những hạn chế, lệch lạc trong công tác khen thưởng.

Năm là, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp tăng cường làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "... Sau đợt thi đua phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi". Kiểm tra là nhằm đánh giá kết quả, thành tích để phát huy mặt tốt, phát hiện những vấn đề mới, cách làm hay để phổ biến nhân rộng; những bất cập để khắc phục, những khó khăn, vướng mắc để giải quyết. Sơ kết, tổng kết phải được tiến hành chặt chẽ, khách quan, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; chủ động phát hiện đúng, đề xuất chính xác, kịp thời những chủ trương, mục tiêu, giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác TĐ-KT. Phê phán, khắc phục biểu hiện hình thức, lãng phí thời gian, công sức bộ đội, ảnh hưởng đến công việc của cơ quan, đơn vị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của QUTƯ, BQP, TCCT về TĐ-KT, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐ-KT và tổ chức Phong trào TĐQT, tạo động lực mạnh mẽ, trực tiếp thúc đẩy toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng

Bình luận

ZALO