Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 19/05/2021 03:54 GMT+7

Thí điểm thành lập Điểm tư vấn cai nghiện tại cộng đồng

Biên phòng - Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Tổng kết thi hành Luật Phòng chống ma túy, từ năm 2014-2018, số người cai tại cộng đồng giảm, chỉ tương đương 40-50% so với các năm trước. Năm 2014 có 5.687 lượt người, tương đương 58% năm 2013, năm 2017 có 3.660 lượt người, năm 2018 có 6/63 tỉnh thành phố tổ chức cai tại cộng đồng cho 4.320 lượt người.

t5ec3akqhd-23520_f_k4taf12m1_anh_1
Điểm tư vấn cai nghiện tại cộng đồng luôn là địa chỉ tin cậy của người bênh nhân nghiện ma túy. Ảnh CTV

Nguyên nhân cai nghiện tại gia đình, cộng đồng giảm mạnh là do nhiều địa phương đã chuyển sang hình thức cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện và có hỗ trợ chi phí. Mặt khác, do việc tổ chức cắt cơn cơn giải độc còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, cán bộ y tế, tư vấn thiếu chuyên môn; hoạt động cai nghiện mới chủ yếu là cắt cơn giải độc, ít tổ chức hoạt động tư vấn dự phòng tái nghiện và hỗ trợ hồi phục; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương còn thiếu quyết tâm; người cai tự nguyện không được hỗ trợ chi phí nên không khuyến khích được nhiều người tham gia.

Bên cạnh hình thức tổ chức cai nghiện tại gia đình cộng đồng, có 23 tỉnh, thành phố thí điểm thành lập Điểm tư vấn cai nghiện tại cộng đồng, thực hiện chức năng tư vấn, cai nghiện, hỗ trợ hồi phục, một số ít điểm đã cấp phát thuốc thay thế Methadone. Các điểm tư vấn này được hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành. Sở Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thí điểm, sau đó đã kết nối với các cơ quan y tế, phòng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND ở tuyến huyện và UBND cấp xã. Địa điểm đặt tại trạm y tế xã, phường, thị trấn; nhân viên trạm y tế, cán bộ hoặc cộng tác viên Lao động, Thương binh và Xã hội, tình nguyện viên tham gia.

Chi phí tối đa cho một người điều trị theo mô hình Điểm, bao gồm cả thù lao cho cán bộ và hỗ trợ cho đối tượng theo định mức hướng dẫn của Bộ tài Chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tối đa 3 triệu đồng/người cai nghiện/năm. Có thể nói mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị tại cộng đồng do SCDI hỗ trợ kỹ thuật  đã đi vào hoạt động tương đối thường xuyên, đáp ứng được nhu cầu cung cấp dịch vụ điều trị y tế và tư vấn dự phòng tái nghiện, có sự tham gia chủ động của đối tượng và gia đình, cán bộ nhiệt tình với công việc nên tính hiệu quả cao. 

Hoàng Huy

Bình luận

ZALO