Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 04/06/2023 05:06 GMT+7

Thể lệ cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 trong BĐBP

Biên phòng - Ban Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022 trong BĐBP vừa ban hành văn bản số 205/TL-BTC về Thể lệ của cuộc thi.

Cán bộ BĐBP tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho ngư dân. Ảnh: Đăng Bảy

Dưới đây là nội dung Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022 trong BĐBP:

1. Đối tượng dự thi

- Tác giả/nhóm tác giả: Là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong BĐBP.

- Tập thể: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.

2. Tiêu chí đối với bài viết tham gia dự thi

- Bài viết tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, có độ trùng lặp không quá 20% với các công trình nghiên cứu/bài viết khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị quân đội cho đến trước thời điểm gửi bài tham gia dự thi cấp Bộ Tư lệnh BĐBP.

- Để bảo đảm yêu cầu, nội dung của cuộc thi, các bài viết tham gia dự thi tuân thủ chặt chẽ các quy định của Ban Tổ chức về chủ đề, hình thức thể hiện theo đúng yêu cầu của bài viết tạp chí hoặc bài viết báo. Những bài viết không đáp ứng yêu cầu này sẽ bị loại ngay từ khi tiếp nhận, không đưa vào chấm thi.

- Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in và file mềm (định dạng Microsoft Word). Bài viết gửi dự thi không vi phạm: Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật, không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi dự thi.

3. Phương thức chấm điểm, xếp giải

a) Phương thức chấm điểm

- Chất lượng tác phẩm tính bằng điểm; số điểm cho mỗi tác phẩm cao nhất (tối đa) là 10 điểm. Sử dụng việc cho điểm lẻ áp dụng theo 3 mức: 0,25; 0,50; 0,75.

- Số điểm chính thức của mỗi tác phẩm là điểm chia trung bình từng số điểm của các thành viên trong Ban Giám khảo chấm tác phẩm đó.

- Thành viên trong Ban Giám khảo chấm đối với mỗi tác phẩm không được chênh lệch nhau trên 1,5 điểm; nếu chênh nhau trên 1,5 điểm, Ban Giám khảo phải họp thống nhất lại thông qua biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín).

b) Xếp giải

- Ban Tổ chức căn cứ kết quả chấm điểm để xếp giải, tác phẩm nào có điểm cao hơn thì xếp trên, lấy hết số lượng (theo Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi đã được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP phê duyệt) giải A đến giải B, giải C và giải khuyến khích.

- Ở cuối số lượng các giải nếu có từ 2 tác phẩm có số điểm bằng nhau trở lên thì Ban Giám khảo xét, lựa chọn, báo cáo Ban Tổ chức quyết định.

4. Quy trình xét, lựa chọn giải

a) Vòng sơ khảo

- Ban Giám khảo tiến hành chấm sơ khảo. Căn cứ vào kết quả chấm sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết có chất lượng tốt nhất (lấy điểm từ cao xuống thấp) để đưa vào chấm vòng chung khảo.

b) Vòng chung khảo

- Ban Giám khảo tiến hành chung khảo và lựa chọn những bài viết xuất sắc nhất, báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi để xét trao giải thưởng.

- Việc lựa chọn bài viết xuất sắc để trao giải thưởng căn cứ vào kết quả thực tế, không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải A, B, C, khuyến khích.

5. Hồ sơ dự thi gồm

Hồ sơ dự thi gửi theo đường công văn hoặc nộp trực tiếp về Cục Chính trị BĐBP (qua Phòng Tuyên huấn).

Bìa thư ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. Cụ thể:

(1) Công văn của cơ quan, đơn vị (đăng ký dự thi về chủ đề, nội dung, hình thức, đối tượng tham gia).

(2) Bản in: 1 bản in bài viết trên khổ giấy A4; thông tin tác giả (gồm: Họ và tên, bút danh nếu có, năm sinh, học hàm, học vị, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail).

(3) File mềm bài viết với định dạng Microsoft Word (lưu giữ trong USB hoặc đĩa CD gửi kèm hồ sơ).

6. Quyền sử dụng tác phẩm dự thi: Bản quyền các tác phẩm dự thi thuộc về Ban Tổ chức Cuộc thi và các cơ quan, đơn vị đăng tải tuyên truyền.

7. Một số quy định khác

- Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Ban Tổ chức.

- Tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi cấp toàn quân, toàn quốc không được tham gia cuộc thi này.

- Ban Tổ chức Cuộc thi và các đơn vị đăng tải tuyên truyền tác phẩm không chịu trách nhiệm xử lý tranh chấp về quyền tác giả hoặc những quyền lợi liên quan hay phát sinh đối với tác phẩm đoạt giải. Tác phẩm vi phạm bản quyền sẽ bị loại khỏi cuộc thi hoặc bị thu hồi giải thưởng (nếu phát hiện sau khi đã trao giải); tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ dự thi bị thất lạc, giảm chất lượng trong quá trình gửi dự thi và không gửi lại tác giả hồ sơ sau khi kết thúc cuộc thi.

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi tính theo số đến của văn thư, đúng thời gian quy định, sau ngày 30-5-2022, tác phẩm không có giá trị và loại khỏi cuộc thi.

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

BP

Bình luận

ZALO