Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 12:41 GMT+7

Thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Biên phòng -

Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và phát triển đất nước, tinh thần đoàn kết dân tộc là sức mạnh đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đến nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào tháng 11 hằng năm đã trở thành một ngày hội lớn của đồng bào 54 dân tộc Việt Nam. Ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Danh Anh (thực hiện)

Bình luận

ZALO