Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 03:55 GMT+7

Tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ngày 18/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo xây dựng tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có khó khăn đặc thù và tháo gỡ khó khăn trong triển khai nội dung Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Cẩm Linh

Theo thông tin tại hội thảo, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030 và tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030, trong đó ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS khó khăn nhất.

Trên cơ sở đó, ngày 31/12/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg về tiêu chí xác định các các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ các tiêu chí, UBDT đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, xác định danh sách đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ để triển khai nội dung Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát triển khai tại các địa phương vẫn còn vướng mắc, bất cập, cần xây dựng tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù và tháo gỡ khó khăn trong triển khai nội dung Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719.

Tính đến hết tháng 7/2022, các địa phuơng đã hoàn thành việc rà soát và gửi hồ sơ về UBDT. Sau khi nhận đuợc hồ sơ của 11 tỉnh, UBDT đã tổ chức rà soát, đối chiếu với các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở để xác định tiêu chí thôn, bản có dân tộc khó khăn đặc thù sinh sống tập trung thành cộng đồng. Theo kết quả rà soát đề nghị của các tỉnh có 354 thôn thuộc địa bàn 111 xã, 34 huyện với 12.471 hộ, 56.194 khẩu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Xây dựng tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù trên địa bàn các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và đề xuất những giải pháp để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719...

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm BUDT Y Vinh Tơr nhấn mạnh: Qua ý kiến, kiến nghị, đóng góp của các địa phương, UBDT sẽ tiếp thu, tổng hợp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá, phân tích để xây dựng phương án trình Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO