Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 01/03/2021 04:25 GMT+7

Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TW và Đề án “Thành phố 4 an”

Biên phòng - Sáng 27-12, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) và Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”

5862215ce02ad6d6db000cf0
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trúc Hà

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã quán triệt, triển khai Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm xã hội trong tình hình mới; đồng thời thông qua các kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trước những vấn đề bức xúc liên quan đến tệ ạn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, ngày 30-11-2016, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã thông qua Quyết định số 2526-QĐ/TU ban hành Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2020. Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” (An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội) trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2020 hướng đến mục tiêu chung là cân đối các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), tiếp tục nâng cao chất lượng an sinh xã hội (ASXH).

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đà Nẵng đặt ra nhiều giải pháp, trong đó giải pháp chung là nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp uỷ đảng trên 4 lĩnh vực đã đề cập; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng Đề án đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân trong quá trình triển khai Đề án; xây dựng và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT, ATTP và ASXH trên địa bàn TP.

 Hội nghị cũng đã  thông qua kế hoạch thực hiện Quyết định số 2526-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Đề án này.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO