Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 25/02/2021 11:29 GMT+7

Uỷ ban Dân tộc:

Thành lập Hội đồng tư vấn thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia năm 2017

Biên phòng - Mới đây, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (UBDT) Phan Văn Hùng đã kí quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2030 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam” gồm 9 thành viên do PGS ,TS Phạm Văn Đức làm Chủ tịch; Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương làm Phó Chủ tịch.

img-0232
 Đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia của UBDT được kỳ vọng sẽ nhận diện được các vấn đề cấp bách, cơ bản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Bình Minh

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng, Hội đồng sẽ có nhiệm vụ tư vấn với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT lựa chọn các tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất để thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia của UBDT.

Được biết, ngay sau khi thành lập, Hội đồng sẽ triển khai nhiệm vụ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp quốc gia đợt 1 năm 2017 có chủ đề “An ninh phi quyền thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực trạng và giải pháp”.

Mục tiêu của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” nhằm cung cấp luận cứ khoa học để giải quyết các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến các DTTS, từ đó thực hiện đổi mới chính sách dân tộc, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thành công Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung Chương trình tập trung vào 5 vấn đề lớn: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam từ đổi mới (1986) đến nay, để nhận diện các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến DTTS và chính sách dân tộc, đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Đánh giá hiệu quả quản lý Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc từ đổi mới (1986) đến nay. Nghiên cứu đề xuất quan điểm, giải pháp phát triển bền vững vùng DTTS và thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các DTTS và chính sách dân tộc phục vụ công tác hoạch định và thực hiện hiệu quả, lâu dài chính sách dân tộc.

Bình Minh

Bình luận

ZALO