Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 02:31 GMT+7

Tham quan, học tập đơn vị điểm về xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”

Biên phòng - Trong hai ngày 29-30/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã đến tham quan hai đơn vị điểm về xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” là Hải đoàn Biên phòng 38 và Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh.

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu khai mạc tham quan tại Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Mai Anh

Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP; các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP cùng Thủ trưởng Bộ Tham mưu, các Cục trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP và đại diện lãnh đạo, chỉ huy BĐBP các tỉnh tuyến biển trên cả nước.

Sau khi được tham quan, nghe giới thiệu các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), các đại biểu đã được tham quan mô hình điểm về xây dựng đơn vị VMTD ở các nội dung: Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hệ thống doanh trại, biển, bảng; khu kỹ thuật; khu chăn nuôi, tăng gia tập trung; hệ thống kho, trạm, nhà xe, cầu cảng...

Các nội dung trên đã giúp các cơ quan, đơn vị có thêm điều kiện trao đổi, rút kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng chính quy, VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn lực lượng BĐBP.

Tham quan thực hành sẵn sàng chiến đấu tại Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Mai Anh
Trung tướng Lê Đức Thái và đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP tham quan khu bếp ăn của Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Mai Anh
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP trồng cây lưu niệm tại Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Mai Anh
Các đại biểu tham quan mô hình xây dựng doanh trại tại Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Mai Anh

Trải qua 1 ngày tham quan, học tập, sáng 30/7, Trung tướng Lê Đức Thái đã chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm tham quan Hải đoàn, Hải đội đội điểm về xây dựng chính quy, VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Báo cáo rút kinh nghiệm cho thấy, thời gian qua, Hải đoàn Biên phòng 38 và Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh đã bám sát nội dung, tiêu chuẩn xây dựng đơn vị chính quy, VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu” của Bộ Quốc phòng để vận dụng, cụ thể hóa, phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị; khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị chính quy, VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong xây dựng đơn vị chính quy, VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”, hai đơn vị lấy xây dựng chính trị tư tưởng làm cơ sở, xây dựng tổ chức chỉ huy làm then chốt, tập trung chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; nêu cao vai trò trách nhiệm của người chỉ huy, tính nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong tổ chức thực hiện; xây dựng đoàn kết nội bộ, duy trì, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đơn vị, phát huy được tính đoàn kết, đồng sức, đồng lòng; khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực đổi mới, sáng tạo bằng nhiều hình thức, biện pháp tạo sự ủng hộ, quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ trong xây dựng đơn vị điểm.

Các tham luận tại hội nghị khẳng định mô hình điểm của hai đơn vị cần được nghiên cứu, học hỏi, phát triển và nhân rộng, tuy nhiên, cần được triển khai áp dụng một cách linh hoạt, sát với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng đơn vị trong BĐBP.

Các thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP và đại biểu tham quan khu cầu cảng tại Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh. Ảnh: Mai Anh
Các đại biểu tham quan nội dung huấn luyện thể lực bộ đội ở Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh. Ảnh: Mai Anh
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác tham quan khu bếp ăn của Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh. Ảnh: Mai Anh
Các đại biểu tham quan các mô hình ở Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh. Ảnh: Mai Anh

Phát biểu kết luận hội nghị rút kinh nghiệm công tác tham quan đơn vị điểm đối với hai đơn vị, Trung tướng Lê Đức Thái đã biểu dương những phương pháp, cách làm hay, mô hình sáng tạo của hai đơn vị; đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” mà hai đơn vị cần khắc phục.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu, hai đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính. Trước hết tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy BĐBP và nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy đối với Bộ đội Biên phòng” đi vào chiều sâu; gắn nhiệm vụ xây dựng đơn vị chính quy, VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu” với xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và phong trào thi đua quyết thắng. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, giữ vững, phát huy truyền thống BĐBP và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hai đơn vị cần tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao hơn nữa về chất lượng, làm chuyển biến căn bản về lề lối, tác phong làm việc, phương pháp công tác chính quy, khoa học, thực hiện “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”, toàn đơn vị là một khối thống nhất; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó cần tích cực nghiên cứu, học tập, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp trên và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển được phân công. Chú trọng công tác chỉ huy, chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất xây dựng đơn vị, doanh trại chính quy; chủ động khắc phục mọi khó khăn, tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng trong thực hiện các chế độ, nền nếp chính quy, chấp hành điều lệnh, điều lệ, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Lê Đức Thái trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho Hải đoàn Biên phòng 38 và Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh về thành tích trong phục vụ Đoàn tham quan. Ảnh: Duy Liêm

Trung tướng Lê Đức Thái cũng yêu cầu hai đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm cá nhân vi phạm và trách nhiệm liên đới đúng quy định. Chú trọng công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào xây dựng đơn vị chính quy, VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phục vụ Đoàn tham quan. Ảnh: Mai Anh

Ghi nhận, biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức tham quan Hải đoàn, Hải đội về xây dựng chính quy, VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 20 cá nhân.

Duy Khiêm - Duy Liêm

Bình luận

ZALO