Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 04/06/2023 06:45 GMT+7

Thái Bình triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Biên phòng - Nhằm phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, chiều 26-1, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình đã tổ chức tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

5a6b41b722f7c751e80072e8
BĐBP Thái Bình tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho bà con giáo dân thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Ảnh: Hợp Khánh

Năm 2017, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành của tỉnh triển khai thực hiện có nền nếp, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời triển khai phổ biến những văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Toàn tỉnh đã tổ chức 3.958 buổi tuyên truyền pháp luật cho 411.651 lượt người tham dự, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật. 

Đặc biệt, thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021", BĐBP Thái Bình đã chủ động phối hợp các ngành Công an, Tư pháp, Tòa án... tổ chức hàng chục nghìn buổi tuyên truyền, cấp tủ sách pháp luật cho các xã ven biển, in, sao hàng trăm băng đĩa, hàng nghìn tờ gấp cấp tận tay người dân địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Để làm tốt công tác này, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong năm 2018, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bảo đảm hài hòa giữa hình thức truyền thống và những hình thức mới đã áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các ngành, tập trung khắc phục những hạn chế để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Lại Hợp Khánh

Bình luận

ZALO