Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 08:14 GMT+7

Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện

Biên phòng - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ BĐBP Kon Tum đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, tham gia xây dựng địa bàn ổn định và phát triển, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trao đổi với phóng viên Báo Biên phòng, Đại tá Lê Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kon Tum cho biết:

Đại tá Lê Minh Chính. Ảnh: Thái Kim Nga

- Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp với các các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, lực lượng có liên quan quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ, xảy ra điểm nóng, phức tạp ở khu vực biên giới.

Công tác đối ngoại biên phòng được tăng cường, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển với Lào và Campuchia.

Đảng bộ BĐBP tỉnh thường xuyên coi trọng công tác bồi dưỡng cấp ủy viên, tổ chức các lớp tập huấn cấp ủy, hội thi bí thư đảng bộ, chi bộ giỏi. Bên cạnh đó, quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên mới (nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp được 72 đảng viên, trong đó có 4 nữ và 36 chiến sĩ người dân tộc thiểu số), Đảng ủy BĐBP tỉnh tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ đảng viên; kết hợp chặt chẽ quản lý đảng viên tại cơ quan, đơn vị với quản lý đảng viên tại nơi cư trú.

Hằng năm, tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đúng thực chất, biểu dương, khen thưởng kịp thời tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên đạt mức không hoàn thành hoặc hoàn thành nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, phấn đấu năm sau đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp bảo đảm chặt chẽ, có sự kế thừa liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ, coi trọng xây dựng quy hoạch cán bộ từ cấp cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, bố trí sắp xếp cán bộ đúng biên chế, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, phù hợp với năng lực, sở trường. Các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Thực hiện đúng chế độ, nề nếp sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tính chiến đấu của từng cấp ủy viên, đảng viên trong sinh hoạt.

- Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, theo đồng chí, đâu là những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua cần phải khắc phục trong thời gian tới?

- Cần phải thẳng thắn nhìn nhận đây là nhiệm kỳ có tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật vẫn còn ở mức cao. Qua kiểm tra giám sát 50 tổ chức đảng, 710 đảng viên trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 90 đảng viên. Hằng năm, vẫn còn có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ, còn cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp bị xử lý kỷ luật và trong suốt nhiệm kỳ 2015- 2020 không được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua.

Những tồn tại hạn chế nêu trên, bên cạnh nguyên nhân khách quan thì việc triển khai thực hiện một số mặt trong 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra chưa thực sự có hiệu quả, nhất là vấn đề chấp hành kỷ luật. Điều này cho thấy vai trò trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ trì các cấp chưa được phát huy đầy đủ, còn chủ quan, thiếu kiểm tra đôn đốc dẫn đến những tồn tại yếu kém chậm được khắc phục. Đây là vấn đề Đảng bộ BĐBP Kon Tum cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 3 khâu đột phá, trong đó có khâu đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật.

- Đồng chí có thể cho biết phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ tới?

- Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chính như: Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng.

Đại tá Lê Minh Chính chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Thái Kim Nga

Đảng bộ BĐBP tỉnh tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp thực sự tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, có khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi, trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao.

Hằng năm, bên cạnh thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ đảm bảo nghiêm túc, thực chất, hiệu quả cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn cho địa phương; thường xuyên kiểm tra, rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đặc biệt, chú trọng nâng cao tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, nhất là cấp cơ sở. Phát huy trách nhiệm nêu gương, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, chỉnh đốn tác phong làm việc, bảo đảm thực sự dân chủ, khoa học, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum tăng cường phối hợp với Thường trực Huyện ủy, UBND các huyện biên giới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng địa bàn biên giới ổn định và phát triển.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thái Kim Nga (thực hiện)

Bình luận

ZALO