Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/12/2023 03:44 GMT+7

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Biên phòng - Ngày 24-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

6 tháng đầu năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Quân đội và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng; tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN luân phiên. Hợp tác quốc phòng song phương, đa phương có bước đột phá; giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Sáu tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là: Tập trung chỉ đạo dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án và các luật, tổng kết Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; trình Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ; xây dựng và nâng cao chất lượng của dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn trên địa bàn cả nước.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; sẵn sàng xử lý tốt các tình huống; bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm - cứu nạn. Nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin liên lạc.

Thực hiện quyết liệt Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại. Triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu trong toàn quân; thực hiện tốt yêu cầu, nội dung của năm kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo và thực hiện xây dựng nhà trường thông minh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI mẫu mực trong toàn Đảng; làm tốt công tác xây dựng Chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết sau đại hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, làm chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội; phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Tích cực đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ, ưu tiên các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao đời sống bộ đội. Bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, chất lượng cho các nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác khoa học, công nghệ và môi trường; thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án phát triển Công nghiệp quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng. Thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án đúng pháp luật, không có vùng cấm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; nhất là hoạt động năm ASEAN 2020. Thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương, ưu tiên các nước có biên giới liền kề, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, các nước lớn.

Tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới, từng bước mở rộng ra các nước ASEAN; tổ chức giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới và giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị. Tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được toàn diện trên các mặt công tác của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong 6 tháng đầu năm 2020.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Quân đội đã trở thành lực lượng đi đầu trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, tiêu biểu trong công tác này là các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch như Quân y, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng trên các tuyến biên giới; cùng với đó nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, huấn luyện phù hợp với điều kiện dịch bệnh; làm chủ công nghệ, vũ khí trang bị, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng các đại biểu. Ảnh: Hồng Pha

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, trên cơ sở phân tích tình hình trong nước, khu vực, thế giới, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng; trong đó có 8 nhiệm vụ trọng tâm được Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định ngay từ đầu năm.

Mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, sức chiến đấu ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh; luôn là lực lượng đi đầu trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực phản động, thù địch; nâng cao chất lượng tổng hợp, làm chủ vũ khí, trang bị, phương tiện, đảm bảo an toàn mọi mặt; mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng, xây dựng các khu vực biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO