Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 10:21 GMT+7

Tập trung xây dựng chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Biên phòng - Ngày 27-12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị.

img-6972
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Theo thông tin từ hội nghị, năm 2019, UBDT đã tổng hợp, xây dựng 170 báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, cung cấp thông tin các lĩnh vực có liên quan đến công tác dân tộc. Tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan có những giải pháp chỉ đạo kịp thời công tác dân tộc. Trong đó có một số báo cáo có ý nghĩa quan trọng như: Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2012-2018; Báo cáo giải trình về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2018…

Đặc biệt, UBDT đã tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là 2 văn bản quan trọng mang tính đột phá, xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2019, chương trình 135 đã bố trí đầu tư cho các địa phương 2.880 công trình giao thông, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, y tế, nước sinh hoạt, trường học… đạt 100% kế hoạch đề ra. Ngoài ra, tiểu dự án 2 của chương trình cũng đã hỗ trợ 115.000 hộ gia đình về vấn đề phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế. Trong năm 2019, UBDT đã thông báo danh sách người có uy tín năm 2019, theo đó người có uy tín năm 2019 là 34.031 người…

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật, hôn nhân cận huyết và tảo hôn, hỗ trợ bình đẳng giới, bồi dưỡng kiến thức DTTS; đề án cấp phát một số ấn phẩm báo tạp chí theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều được triển khai có hiệu quả…

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong năm 2019 như chất lượng tham mưu xây dựng một số đề án, chính sách còn chưa cao chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị; công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị đôi lúc còn chưa chặt chẽ, công tác theo dõi thực hiện công tác dân tộc ở các bộ ngành địa phương chưa thường xuyên dẫn đến việc khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị khắc phục những hạn chế thiếu sót, tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác dân tộc. Đặc biệt, tập trung, chú trọng tham mưu cho Chính phủ xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển tổng thể kinh tế- xã hội vùng DTTS và miền núi.

Được biết, trong năm 2020, UBDT xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung vào việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020) để thực hiện từ năm 2021. Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi nhằm xác định rõ tỉnh, huyện, xã thuộc vùng DTTS và miền núi và xã, thôn đặc biệt khó khăn, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm. 

Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn vùng DTTS và miền núi, không để xảy ra các điểm “nóng”, vụ việc nổi cộm phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS; hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học về công tác dân tộc; công tác tiếp công dân; thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thực hiện các chính sách dân tộc…

Bình Minh

Bình luận

ZALO