Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 01:20 GMT+7

Tập trung xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các học viện, nhà trường Quân đội

Biên phòng - Chiều 16/8, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong Quân đội (Ban chỉ đạo).

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự hội nghị.

Xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo các học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong quân đội thời gian qua được xây dựng hợp lý, cấu trúc, mục tiêu, nội dung đúng theo quy định và hướng dẫn. Nội dung CĐR cụ thể, rõ ràng, cơ bản đầy đủ theo quy định, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu. Trong đó, CĐR về phẩm chất chính trị, đạo đức phù hợp với nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới; thông tư về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo cán bộ QĐND Việt Nam; quy định về tiêu chuẩn chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong QĐND Việt Nam, các thông tư quy định về tiêu chuẩn, chức vụ cán bộ các đơn vị.

Hiện nay có 22 trường đã xây dựng CĐR; trong đó, đơn vị xây dựng nhiều nhất là Học viện Kỹ thuật Quân sự với 43 CĐR. Nhiều trường đã thực hiện tốt, như: Trường Sĩ quan Đặc công, Sĩ quan Tăng thiết giáp, Sĩ quan Phòng hóa, Sĩ quan Pháo binh, Sĩ quan Thông tin, Sĩ qua Lục quân 1, Sĩ quan Lục quân 2, Học viện Khoa học quân sự. Cục Nhà trường đã phối hợp với các học viện, nhà trường tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện CĐR của chương trình đào tạo theo ý kiến nhận xét lần thứ 5 của Ban chỉ đạo; chỉnh sửa, hoàn thiện xong 204 CĐR chương trình đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: CĐR là nội dung mới, khó; thời gian qua, các học viện, nhà trường trong Quân đội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch xây dựng CĐR theo chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và hướng dẫn của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Các nhà trường đã chủ động nghiên cứu, tổ chức và tham gia tập huấn, tổ chức hội thảo, thành lập các bộ phận soạn thảo chương trình xây dựng CĐR. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, thẩm định, kiểm tra và hướng dẫn cụ thể cho các học viện, nhà trường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, các nhà trường tiếp tục tập trung xây dựng CĐR trên cơ sở thống nhất quan điểm, xây dựng CĐR phải có hướng mở và toàn diện, để học viên có cả kiến thức về chuyên môn, ngoại ngữ, pháp luật, kinh tế-xã hội... Trong xây dựng CĐR cần xác định rõ về mục tiêu, nội dung, chương trình để đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ tốt nhiệm vụ quân đội, đồng thời có thể tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, xã hội khác. Đối với mục tiêu về phẩm chất chính trị, phải bám sát các quy định của quân đội với phương châm xây dựng đủ tiêu chí chứ không lược bỏ. Về kỹ năng và trình độ chuyên môn phải đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, giúp học viên khi ra trường nắm chắc công tác tổ chức, phương pháp huấn luyện theo phân cấp cho các đối tượng trong đơn vị. Các kỹ năng khác như: Ngoại ngữ, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học... xây dựng phù hợp với từng đối tượng học viên.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cần hướng dẫn các nhà trường thống nhất về mặt thể thức văn bản trong xây dựng CĐR; nghiên cứu kỹ lưỡng thẩm quyền phê duyệt phù hợp với các quy định hiện hành; tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện CĐR đối với từng nhà trường, từng chuyên ngành đào tạo. Ban chỉ đạo cần chọn một số trường làm điểm để rút kinh nghiệm, từ đó có sự thống nhất, làm chuẩn cho các học viện, nhà trường trong xây dựng CĐR. Các quân, binh chủng thành lập hội đồng xây dựng CĐR để rà soát, hướng dẫn trường trực thuộc trong xây dựng và áp dụng hiệu quả CĐR vào quá trình đào tạo.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO