Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 06:02 GMT+7

Tập trung tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP

Biên phòng - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng, công tác chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2018.

br3k_img-0583
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng chỉ trì cuộc họp. Ảnh: Bích Nguyên

Chiều 8-1, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Cục Chính trị đã họp thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Chính trị và các cơ quan chức năng đã thảo luận, góp ý, thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm CTĐ, CTCT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018 gồm: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thượng vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Chú trọng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm Báo Biên phòng và Điện ảnh - Truyền hình BĐBP; kịp thời tuyên truyền sâu đậm kết quả các mặt công tác Biên phòng các hoạt động giao lưu đối ngoại của BĐBP. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Cụ thể là chỉ đạo, hướng dẫn BĐBP các tỉnh, thành phố biên giới tham mưu cho các tỉnh, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP, Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 22-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019; phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng…

Tăng cường xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn, coi trọng xây dựng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tham mưu cho địa phương xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự xã hội trên biên giới, biển đảo; tập trung tuyến biên giới Tây nam, vùng dân tộc, tôn giáo trọng điểm; phòng, chống người Mông di cư trái phép sang Lào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài… Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chị thị 01 của  Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào tòn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên phòng quốc gia trong tình hình mới”…

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với các hoạt động và phong trào của tổ chức quần chúng. Xây dựng cơ quan Cục Chính trị BĐBP vững mạnh, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO