Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 25/06/2024 12:34 GMT+7

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành Hậu cần BĐBP “Chính quy, chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm”

Biên phòng - “Sau hơn 3 tháng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức Đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP đã nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, chủ động khắc phục khó khăn, bám sát yêu cầu thực tiễn và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống” - Đại tá Tạ Đình Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Hậu cần BĐBP trả lời phỏng vấn Báo Biên phòng về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Tạ Đình Khanh phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CTV

- Thưa đồng chí, trong những năm qua, tình hình thiên tai, dịch bệnh và sự biến động của giá cả thị trường... đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo hậu cần, tài chính trong BĐBP. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác hậu cần, tài chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất của BĐBP như thế nào?

- Quán triệt, nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác bảo đảm hậu cần, tài chính trong Quân đội, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện “Tiêu chí công tác hậu cần, tài chính trong các cơ quan, đơn vị BĐBP”; tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP đề xuất Bộ Quốc phòng xây dựng và ban hành các thông tư quy định tiền ăn thêm; quy định chế độ tiêu chuẩn quân trang nghiệp vụ đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc thù. Triển khai bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất; nhân rộng mô hình chính quy công tác quân nhu ở các đồn Biên phòng. Tổ chức khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế đối với 100% quân nhân trong toàn lực lượng; duy trì tỷ lệ quân số khỏe từ năm 2015 đến nay đạt trên 98,6%. Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới và vào các cơ quan, đơn vị BĐBP.

Cục Hậu cần BĐBP đã tham mưu triển khai công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định; phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị duy trì đầy đủ lượng xăng, dầu thường xuyên và dự phòng, tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Cùng với đó, tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo, hướng dẫn kết hợp các hình thức, phương thức vận tải phù hợp; khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại phương tiện; hoàn thành các kế hoạch vận chuyển đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả. Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản; triển khai phân bổ, sử dụng, quyết toán các nguồn ngân sách hiệu quả, đúng quy định; đôn đốc giải ngân nguồn vốn các dự án; thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới trong BĐBP. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về việc dự trữ vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, diễn tập, các hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu biên giới và các nhiệm vụ đột xuất khác...

- Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đổi mới toàn diện, đồng bộ phương thức bảo đảm hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nào, thưa đồng chí?

- Nhằm tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện các nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, tài chính trong Quân đội. Đồng thời, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và đột xuất của BĐBP, nhất là các chủ trương, giải pháp đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới. Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực hiện công tác bảo đảm hậu cần, tài chính; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng ngành Hậu cần BĐBP “Chính quy, chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất quân nhu, quân trang cho các đối tượng. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tích cực khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội; xây dựng chính quy nhà ăn, nhà bếp. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm các mặt công tác quân y, chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính; công tác quản lý tài chính, tài sản trong BĐBP; triển khai lập dự toán, phân bổ, sử dụng, quyết toán các nguồn ngân sách hằng năm một cách hiệu quả, đúng quy định; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Khai thác các nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tham mưu triển khai có hiệu quả công tác kế hoạch và đầu tư trong BĐBP, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng pháp luật. Phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tập trung lãnh đạo thực hiện khâu đột phá trong tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tăng gia sản xuất, nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần tại chỗ, góp phần cải thiện đời sống của bộ đội...

- Được biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đề nghị đồng chí cho biết cụ thể hơn về nhiệm vụ này?

- Xây dựng Cục Hậu cần BĐBP vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm hậu cần, tài chính của BĐBP trong thời gian tới. Để làm được điều đó, cần triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Cục Hậu cần BĐBP vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Lãnh đạo triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung công tác đảng, công tác chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với các mô hình sáng tạo, phù hợp gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong BĐBP. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong cơ quan, đơn vị. Chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Hai là, lãnh đạo thực hiện khâu đột phá trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP về tổ chức, biên chế Cục Hậu cần BĐBP; từng bước giải quyết số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tập trung lãnh đạo tạo đột phá, làm chuyển biến cơ bản và vững chắc về thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp. Bổ sung, hoàn thiện và duy trì thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định.

Ba là, lãnh đạo bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho việc triển khai nhiệm vụ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ: Lãnh đạo chặt chẽ việc sử dụng các nguồn kinh phí nghiệp vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các chế độ, nguyên tắc về quản lý tài chính, tài sản; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Cục Hậu cần BĐBP đạt tiêu chuẩn "Đơn vị quản lý tài chính tốt”. Chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất, duy trì bếp ăn tập trung; đảm bảo tốt chế độ, tiêu chuẩn, chính sách, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt, doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác bảo đảm kỹ thuật và an toàn giao thông trong Cục Hậu cần BĐBP...

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Một số chỉ tiêu chủ yếu về công tác bảo đảm hậu cần, tài chính:

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân khu vực biên giới; giữ vững tỷ lệ quân số khỏe toàn lực lượng đạt trên 98,6%.

- Đảm bảo các đơn vị tự túc từ 85% nhu cầu rau xanh trở lên, trên 50% nhu cầu thịt, cá; từ tăng gia và dịch vụ, đưa thêm vào bữa ăn của bộ đội từ 3.000-5.000 đồng/người/ngày.

- Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng cơ bản 100% đồn Biên phòng và các đơn vị tổ chức lại, thành lập mới, di chuyển vị trí; 96,8% số cơ sở doanh trại được sử dụng điện quốc doanh; 100% cơ sở doanh trại được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

Lê Hữu (thực hiện)

Bình luận

ZALO