Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/03/2024 12:01 GMT+7

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế năm 2022

Biên phòng - Ngày 26/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) và cải cách thể chế (CCTC) 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Chiển

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng; chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo cáo do Văn phòng Bộ Quốc phòng trình bày cho thấy, 9 tháng đầu năm 2022, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCTTHC; xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm nội dung và thời gian theo quy định. Bộ Quốc phòng đã ban hành 1 quyết định công bố bãi bỏ 20 TTHC lĩnh vực quản lý xe-máy; các TTHC do các bộ, ngành công bố ban hành mới hoặc bãi bỏ đều được chuyển đến cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý và đăng tải công khai.

Ngoài ra, đã tiếp nhận và giải quyết 147.589 hồ sơ TTHC, gần 1.000 phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính và hành vi hành chính. Các hồ sơ TTHC và phản ánh, kiến nghị đều được tiếp nhận, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, bảo đảm thời gian theo quy định.

Trong công tác CCTC, 9 tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh CCTC về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các nội dung của công tác CCTC. Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; nội dung phù hợp với quy định của pháp luật, chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu vi phạm. Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong Bộ Quốc phòng cơ bản đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng VBQPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác CCTTHC và CCTC 9 tháng đầu năm 2022; nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung khắc phục, chấn chỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác CCTTHC và CCTC trong Bộ Quốc phòng 3 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực triển khai các nhiệm vụ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong đó tập trung vào nhiệm vụ tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Chiển

Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực thi các phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC, làm cơ sở xác định mã loại giấy tờ, kết nối, chia sẻ, sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Cùng với đó, tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai bộ nhận diện thương hiệu, bảo đảm thực hiện hiệu quả đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Đối với công tác CCTC, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu trên cơ sở kế hoạch CCTC, chương trình xây dựng văn bản năm 2022, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo tiến hành rà soát, thu thập đầy đủ, nghiên cứu kỹ các tài liệu để xây dựng, soạn thảo văn bản bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Phối hợp, bám sát cơ quan chức năng, tiếp tục triển khai, đôn đốc thực hiện có hiệu quả công tác CCTC, rà soát, hoàn thiện cập nhật hệ thống VBQPPL lên cơ sở dữ liệu và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo, điều hành cơ quan, đơn vị.

Văn Chiển

Bình luận

ZALO