Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 16/04/2024 05:27 GMT+7

Tập trung đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, tài chính trong BĐBP

Biên phòng - Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua (2015-2020), dấu ấn rõ nét nhất của Đảng ủy Cục Hậu cần BĐBP là đã bám sát thực tiễn, nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tạo nên những đột phá trong công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP trong tình hình mới. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần hằng năm cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, chất lượng năm sau cao hơn năm trước.

Đại tá Đồng Ngọc Luân. Ảnh: Xuân Quảng

Xác định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XXI là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và truyền thống tốt đẹp của Cục Hậu cần qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nên ngay khi cả nước bước vào trạng thái “bình thường mới”, Đảng ủy Cục hậu cần đã chỉ đạo Đảng bộ Phòng Hành chính cơ quan Bộ Tư lệnh và Chi bộ Phòng Tài chính tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm.

Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, 2 chi bộ, đảng bộ trên đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của ấp ủy và các cơ quan chức năng cấp trên, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, chuẩn bị chu đáo văn kiện đại hội cấp mình, làm tốt công tác nhân sự và các công tác chuẩn bị khác. Do đó, 2 tổ chức cơ sở Đảng được chỉ đạo đại hội trước của Đảng ủy Cục đã tổ chức đại hội thành công, các đồng chí cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao.

Sau đại hội trước, Đảng ủy Cục Hậu cần đã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở còn lại tiến hành đại hội đạt kết quả cao nhất, yêu cầu các chi bộ, đảng bộ chuẩn bị tốt văn kiện đại hội và quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhân sự đại biểu đi dự đại hội cấp trên và nhân sự ủy ban kiểm tra đảng ủy, trong đại hội phải tập trung dành nhiều thời gian vào thảo luận báo cáo chính trị cấp mình. Đồng thời, Đảng ủy Cục Hậu cần cũng chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền cả trước, trong và sau đại hội; tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của lực lượng, nơi nào chưa chuẩn bị chu đáo thì chưa tiến hành đại hội.

Cùng với công tác chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội, Đảng ủy Cục Hậu cần đã gấp rút triển khai các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ XXI. Trong đó, xác định: Báo cáo chính trị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đảm bảo hậu cần, tài chính, xây dựng đơn vị và Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới 2020-2025 là khâu then chốt quyết định sự thành công của đại hội.

Chính vì vậy, trong báo cáo chính trị, Đảng ủy Cục Hậu cần đã phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XX đã đề ra như: Lãnh đạo, bảo đảm tốt hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và đột xuất của lực lượng; lãnh đạo xây dựng Cục Hậu cần vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, tài chính trong BĐBP; xây dựng Đảng bộ Cục Hậu cần vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Trong đó, Đảng ủy Cục Hậu cần đã lãnh đạo, bảo đảm tốt và có nhiều đổi mới trong công tác hậu cần, tài chính, duy trì đủ lượng vật chất dự trữ sẵn sàng chiến đấu, lượng gối vụ lương thực, thực phẩm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng.

Đồng thời, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo thế mạnh từng vùng miền (đã đảm bảo được 80-85% rau xanh và trên 50% định lượng thực phẩm chính); công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội cũng có nhiều đổi mới khi triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế đối với quân nhân trong toàn lực lượng (BĐBP là đơn vị tiên phong đi đầu), qua đó góp phần duy trì, nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ cho bộ đội. Đặc biệt, trong thời gian qua, Đảng ủy Cục Hậu cần đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và tham gia thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, lây lan vào cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Hậu cần tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh triển khai đầu tư xây dựng cơ bản và công tác quản lý vốn, tài sản, tài chính trong BĐBP đúng quy định; thực hiện tốt dự án xóa nhà cấp IV xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn 31 tỉnh, thành phố với tổng diện tích mặt sàn 32.550m2; tham mưu cho Đảng ủy BĐBP ban hành các nghị quyết, quy chế về đổi mới công tác tài chính trong BĐBP...

Trong xây dựng đơn vị, Đảng ủy Cục Hậu cần đã lãnh đạo đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, triển khai đồng bộ các biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin thời sự, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”...

Qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, phát huy được tính tự giác, tinh thần nêu gương, nhất là người đứng đầu, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy được tính chiến đấu trong xây dựng Đảng..., góp phần tạo chuyển biến về mọi mặt, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, tạo bầu không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong báo cáo chính trị, Đảng ủy Cục Hậu cần cũng thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị như: Công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần trong BĐBP có mặt hiệu quả chưa cao; một số đơn vị chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của vùng miền; tiến độ một số dự án của các đơn vị triển khai còn chậm, chất lượng công trình hạn chế...

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Cục Hậu cần cũng xác định sẽ tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt đột phá trong đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong BĐBP, từng bước xây dựng ngành hậu cần BĐBP chính quy, hiện đại. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị thực hiện đột phá trong xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và đột phá trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Đồng Ngọc Luân (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phòng Hành chính Hậu cần. Ảnh: Xuân Quảng

Về công tác nhân sự, Đảng ủy Cục Hậu cần đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai công tác nhân sự đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng trách nhiệm chính trị cho đảng viên ở những nơi có vướng mắc, bất cập. Đến ngày 30-5-2020, có 13/13 chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Cục Hậu cần đã tiến hành đại hội xong, các đồng chí cán bộ chủ trì đều trúng vào cấp ủy; bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao. Đây là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ Cục Hậu cần bước vào đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XXI.

Đại tá Đồng Ngọc Luân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần BĐBP

Bình luận

ZALO