Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 07:12 GMT+7

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo

Biên phòng - Đại hội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) của Đảng bộ Trường Trung cấp Biên phòng 2 (TCBP2) diễn ra đúng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập nhà trường. Không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, Đảng bộ Trường TCBP2 còn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là dịp để nhà trường nhìn lại những thành tích đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, để qua đó đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ tới.

Ra mắt Ban chấp hành chi bộ Phòng Chính trị, Trường Trung cấp Biên phòng 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Mạnh Cường

Tích cực, triển khai xây dựng “Nhà trường thông minh”

Nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là từ năm 2018 đến nay, cán bộ chủ trì, từ Ban Giám hiệu đến các phòng, khoa có sự thay đổi. Nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy chưa được kiện toàn, đội ngũ cán bộ còn thiếu so với biên chế... đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trường TCBP2 đã tổ chức quản lý, điều hành có hiệu quả hoạt động giáo dục, đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảng dạy đã tiếp cận, hòa nhập với hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp của Quân đội và toàn quốc. Chỉ đạo tích cực, đổi mới công tác giảng dạy, thực hiện phương pháp dạy học tích cực, triển khai xây dựng “Nhà trường thông minh”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo và rèn luyện năng lực hoạt động thực tiễn của người học. Qua thực tiễn công tác, đa số học viên được đào tạo ở nhà trường được các tỉnh, thành BĐBP phía Nam đánh giá cao.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên giao như phục vụ hội thi, hội thao, tập huấn do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tại trường, với tổng quân số phục vụ đảm bảo lên đến hơn 3.000 lượt người, được Bộ Tư lệnh BĐBP và các đoàn tham dự đánh giá cao... Nhiệm kỳ qua, nhà trường đã tổ chức xây dựng, điều chỉnh, bổ sung 14 chương trình và triển khai đào tạo theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch. Đã chiêu sinh, tuyển sinh được 72 khóa/2.408 học viên. Tiếp tục đào tạo, tập huấn học viên quốc tế theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP. Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường đã có sự chuyển biến tích cực. Từ năm 2015 đến nay, đã triển khai nghiên cứu hoàn chỉnh 4 đề tài và 1 sáng kiến cấp Bộ Tổng tham mưu; 6 đề tài và 5 sáng kiến cấp trường; 3 chuyên đề về nâng cao chất lượng dạy học tiếng Khmer trong các nhà trường Quân đội. Kết quả nghiệm thu các đề tài, sáng kiến đều đạt loại khá và xuất sắc.

Từ năm 2015 đến nay, nhà trường có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Tình hình nội bộ cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quản lý, dạy và học tốt. Tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trước đại hội luôn yên tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai đúng các bước, quy trình theo hướng dẫn của trên.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ

Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường xác định tập trung vào 3 đột phá, trong đó, nội dung then chốt này là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ. Triển khai xây dựng nhà trường theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục...

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho BĐBP khu vực phía Nam, đào tạo học viên quốc tế cho nước bạn Campuchia, nhà trường còn đảm nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới và các công việc đột xuất của cấp trên giao. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên còn thiếu, cơ sở vật chất, đời sống cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường. Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Trường TCBP2 sẽ luôn chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, nhà trường sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các mặt như: Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, Đảng bộ nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc an toàn tuyệt đối về chính trị. Tiếp tục nghiên cứu và đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, gắn giảng dạy kiến thức với giáo dục phẩm chất, nhân cách cho học viên. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm để phát huy tính độc lập, tư duy sáng tạo của học viên. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tế. Đồng thời, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, mỗi khoa giáo viên có 2 đến 3 đề tài, sáng kiến khoa học, khuyến khích các đơn vị khác có 1 đến 2 đề tài, sáng kiến khoa học. Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban Giám hiệu cũng chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện phương châm chỉ đạo “nắm chắc, quản chặt, kịp thời, nghiêm minh, dứt điểm”. Chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và nhân rộng trong nhà trường. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự mẫu mực, tiêu biểu, đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2

Bình luận

ZALO