Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 08:39 GMT+7

Đảng ủy BĐBP Gia Lai và Huyện ủy các huyện biên giới:

Tập trung ba nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện quy chế phối hợp

Biên phòng - Chiều 20-3, Đảng ủy BĐBP tỉnh Gia Lai và Huyện ủy 3 huyện biên giới (Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2018.

w56z_chu-tri-hoi-nghi
Lãnh đạo Đảng ủy BĐBP tỉnh Gia Lai và Huyện ủy các huyện biên giới chủ trì hội nghị. Ảnh: Thái Kim Nga

Năm 2018, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và Huyện ủy 3 huyện biên giới đã được duy trì và thực hiện tốt, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ quan trọng là quản lý, bảo vệ biên giới; nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố thực lực chính trị địa bàn các xã biên giới.

Đảng ủy BĐBP tỉnh và Huyện ủy 3 huyện biên giới đã phối hợp lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển.

Tập trung triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới, các chính sách dân tộc, tôn giáo và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đơn vị BĐBP tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân vững mạnh.

Phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động của địch và các loại tội phạm, góp phần làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia, đổi mới công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân với chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang Campuchia.

Đảng ủy BĐBP tỉnh và Huyện ủy 3 huyện biên giới đã phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, thực hiện phong trào BĐBP tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, quan tâm chăm lo đến việc phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất tinh thần và nhà ở cho bà con nhân dân trên các thôn, làng biên giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp, ý kiến đề xuất trong thực hiện quy chế phối hợp năm 2019 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO