Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 22/02/2024 08:46 GMT+7

Tập huấn rà soát hệ thống tổng thể văn bản quy phạm pháp luật

Biên phòng - Sáng 17-11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), văn bản hành chính về lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, cải tiến, sửa chữa, mua sắm vũ khí trang bị, xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021. Thừa ủy quyền Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Viết Hà

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến đến 34 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng nhằm thống nhất nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên ngành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về các lĩnh vực trên từ năm 2016 đến nay.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu 2 chuyên đề gồm: Kỹ năng rà soát văn bản; Hướng dẫn khai thác bộ pháp điển quốc gia và một số cơ sở dữ liệu về văn bản QPPL phục vụ rà soát.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng cho biết, thực hiện Kế hoạch số 4374/KH-BQP ngày 3-11-2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về rà soát toàn bộ hệ thống văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên ngành có liên quan của Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, cải tiến, sửa chữa, mua sắm vũ khí trang bị, xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng tài sản công. Bộ Quốc phòng tổ chức lớp tập huấn, để thống nhất nhiệm vụ thực hiện đợt rà soát tổng thể toàn bộ hệ thống văn bản QPPL, nhằm phát hiện kịp thời, những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật trong các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên ngành của Bộ Quốc phòng, của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đối với những lĩnh vực trên để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bãi bỏ, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch của hệ thống văn bản QPPL trong Bộ Quốc phòng.

Để kết quả rà soát đáp ứng yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng đề nghị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc rà soát các văn bản QPPL lần này; quan tâm bố trí những cán bộ có đủ năng lực, trình độ tham gia rà soát đảm bảo thời gian, chất lượng và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm để cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát.

Viết Hà

Bình luận

ZALO