Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/07/2024 02:46 GMT+7

Tập huấn nghiệp vụ công tác cửa khẩu năm 2021

Biên phòng - Ngày 1-12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cửa khẩu năm 2021 dưới hình thức trực tuyến tại 43 điểm cầu. Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc quán triệt nội dung "Một số vấn đề về quy hoạch, quản lý, kiểm soát cửa khẩu" tại hội nghị. Ảnh: Trọng Thành

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; đại diện lãnh đạo Cục Quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) và lãnh đạo các phòng chức năng Cục Cửa khẩu BĐBP quán triệt một số nội dung: Một số vấn đề về quy hoạch, quản lý, kiểm soát cửa khẩu; Những nội dung cơ bản của Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam"; quán triệt, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/QĐ-BTL ngày 10/3/2021 của Tư lệnh BĐBP ban hành Quy trình thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát Biên phòng tại cửa khẩu biên giới đất liền; quán triệt, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 803/QĐ-BTL ngày 10/3/2021 của Tư lệnh BĐBP ban hành Quy trình thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát Biên phòng tại cửa khẩu cảng…

Nội dung tập huấn là những kiến thức cơ bản được cập nhật trên cơ sở các quy định pháp luật và các văn bản quy phạm nội bộ mới ban hành, nhằm hoàn thiện hóa thể chế trong công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; đồng thời, đưa các quy định pháp luật vào thực tiễn công tác điều hành, chỉ huy, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chỉ huy các cấp, cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh của BĐBP.

Các nội dung tập huấn đều được các báo cáo viên liên hệ với thực tiễn, đặc biệt trong công tác quản lý, kiểm soát, xuất, nhập cảnh trong phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ "kép".

Thông qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác cửa khẩu; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của các đơn vị cửa khẩu trong thời gian vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Phúc yêu cầu, các đồng chí chỉ huy các cấp, trên cơ sở các kiến thức tập huấn, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác tại các đơn vị cửa khẩu theo đúng quy định; duy trì và thực hiện tốt các quy định, chế độ, nề nếp về công tác cửa khẩu; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, thiếu sót, xây dựng các đơn vị cửa khẩu chính quy, nề nếp, khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với các đồng chí cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đơn vị cửa khẩu, cần tiếp thu những kiến thức được tập huấn để vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị.

Trọng Thành

Bình luận

ZALO