Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 16/04/2024 06:37 GMT+7

Tập huấn Luật Dân quân Tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên

Biên phòng - Ngày 8-10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân Tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng Dự bị động viên (DBĐV). Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị kết nối trực tuyến 181 điểm cầu tại các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quân.

Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: CTV

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020. Hai luật này có nhiều quy định mới, đã thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị tập huấn Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV do Bộ Quốc phòng tổ chức lần này nhằm giới thiệu cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội về nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019, Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành Luật, bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị các đồng chí báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề phải đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chính xác, liên hệ sát thực tế. Đại biểu tham dự tập huấn tập trung nghiên cứu nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của hai luật và các nghị định quy định chi tiết, phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập, đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về lực lượng DQTV, DBĐV.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: M.A

Hội nghị đã giới thiệu 8 chuyên đề như: Nội dung cơ bản Luật DQTV 2019; nội dung cơ bản Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; nội dung cơ bản Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV; nội dung cơ bản Luật lực lượng DBĐV năm 2019; nội dung cơ bản Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 3-7-2020 của Chính phủ quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; nội dung cơ bản Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6-7-2020 của Chính phủ quy định về sĩ quan dự bị QĐND Việt Nam; nội dung cơ bản Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và nội dung cơ bản Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17-8-2020 của Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Hoàng Vân

Bình luận

ZALO