Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 02/03/2021 05:53 GMT+7

Bộ Thông tin và Truyền thông:

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các cơ quan báo chí năm 2016

Biên phòng - Sáng 14-9, tại TP Cần Thơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) khai mạc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo đài từ Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc năm 2016. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT dự khai mạc.

lizq986hv0-53114_989331278150473464_nh_1
Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn. Ảnh: Hồ Phúc

Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-9. Trong thời gian 3 ngày, cán bộ, phóng viên, biên tập viên sẽ được học tập 6 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam; an toàn thông tin và quản lý thông tin trên mạng (Internet và mạng xã hội); đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn liền với nền quốc phòng toàn dân; đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới.

Qua đợt tập huấn sẽ giúp các cán bộ, phóng viên, biên tập viên nắm vững các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; định hướng công tác báo chí, công tác thông tin mạng và quản lý thông tin trên mạng (Internet và mạng xã hội) trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng đã biểu dương những hoạt động của các cơ quan báo chí trong việc kịp thời tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng; thông tin đầy đủ những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và quốc tế.

Đồng chí Thứ trưởng cũng mong muốn, sau Hội nghị tập huấn lần này, các cơ quan báo chí sẽ dành nhiều tâm sức hơn vào việc tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, làm cho công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Hồ Phúc

Bình luận

ZALO