Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 30/09/2020 05:56 GMT+7

Tạo thêm sức mạnh để xây dựng thành phố cảng xanh - văn minh - hiện đại

Biên phòng - Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016", với sự vào cuộc quyết liệt của BĐBP, các lực lượng, các ngành và các địa phương của TP Hải Phòng nên chỉ sau 3 năm, nhận thức pháp luật của nhân dân khu vực biên giới biển, đảo được nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biển đảo Tổ quốc, giúp thành phố phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ hội nhập.

d8kg_6a
BĐBP Hải Phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân làm ăn sản xuất trên biển. Ảnh: Quang Vinh

Hải Phòng là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ vùng duyên hải Bắc bộ. Thành phố có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng và kinh tế, là một cực của Tam giác phát triển kinh tế phía Bắc (gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Hải Phòng có 15 quận, huyện; trong đó, khu vực biên giới biển gồm 31 xã, phường, thị trấn thuộc 8 quận, huyện, với chiều dài bờ biển 125km. Hải Phòng có cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc có chiều dài 42,8km, vùng biển rộng với diện tích khoảng 4.000km2.

Những năm gần đây, tình hình Biển Đông, hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển diễn biến phức tạp; trình độ nhận thức pháp luật của nhân dân, ngư dân nhất là khu vực biên giới còn hạn chế... vì vậy, việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của thành phố là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa; tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Căn cứ Quyết định số 1133 ngày 15-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, hướng dẫn của trên, ngày 29-8-2014, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 6541 về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn TP Hải Phòng.

UBND TP Hải Phòng đã giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án. UBND thành phố ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đề án cấp thành phố, đồng thời chỉ đạo các quận, huyện khu vực biên giới biển xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo Đề án cấp quận, huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu mà Đề án đã đề ra.

Hằng tháng, ngành Tư pháp các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đây chính là lực lượng nòng cốt trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Trên cơ sở các trung tâm tư vấn hướng nghiệp, pháp luật đã có tại các xã, phường, thị trấn biên giới, các đồn BP đã phối hợp với Phòng Tư pháp các quận, huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố kiện toàn và thành lập các Câu lạc bộ tư vấn pháp luật ở các xã, phường, thị trấn biên giới. Thành viên Câu lạc bộ bao gồm cán bộ đồn BP, cán bộ tư pháp, văn hóa xã, phường, thị trấn. Các Câu lạc bộ phục vụ nhu cầu tư vấn, hỏi đáp những vấn đề về pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Các đơn vị Biên phòng, Công an, Quân sự thành phố, Cảnh sát Biển, Hải quân phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện phương châm mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực. Hằng năm, các đơn vị đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về pháp luật, đồng thời giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định trong công tác nghiệp vụ biên phòng. Đây chính là những cơ sở để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

BĐBP còn thường xuyên phân công cán bộ bám địa bàn, gần gũi dân để nắm những vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của bà con, tuyên truyền các quy định của pháp luật được cụ thể hóa bằng những câu từ gần gũi với đời sống hằng ngày, giúp người dân "dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện". Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền miệng trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn; tổ chức chiếu phim lưu động, văn hóa văn nghệ, các đơn vị BĐBP thành phố còn kết hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, củng cố, xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật...

Các đồn BP phối hợp với xã, phường, thị trấn chọn lựa, bồi dưỡng và phát huy hiệu quả cao vai trò người có uy tín trên địa bàn tham gia công tác tuyên truyền và trở thành tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế khu vực biên giới, giúp nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã duy trì chế độ cung cấp thông tin định kỳ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Internet, thông qua các website, hộp thư thoại của các ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, Phụ trương pháp luật TP Hải Phòng và  thực hiện tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo…

Nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân về chủ quyền biển, đảo, các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự thành phố, Cảnh sát Biển, Hải quân phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng và các quận, huyện có tàu vươn khơi tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ, Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc, Luật Biển Việt Nam, Luật Hàng hải, cơ chế thông tin liên lạc trên biển, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, những vấn đề về chủ quyền biển, đảo. Các đơn vị Biên phòng đã triển khai đánh dấu tầu cá và gắn biển phân tuyến vùng khai thác cho tàu vươn khơi; tổ chức cho chủ phương tiện đánh bắt xa bờ ký cam kết không đưa tàu, thuyền sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép; vận động ngư dân mua phao cứu sinh, bộ đèn hành trình và các trang thiết bị an toàn hàng hải.

Thời gian tới, để phát huy tốt những kết quả đã đạt được, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị tiếp tục quan tâm, đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn thành phố vào Nghị quyết, kế hoạch thường kỳ thành một nhiệm vụ quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, tăng cường xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này để đáp ứng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng thành phố cảng xanh - văn minh - hiện đại.

Các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang trên khu vực biên giới biển, đảo TP Hải Phòng đã nghiên cứu, biên soạn, in ấn, phát hành trên 50.000 tờ gấp "Những nội dung cơ bản về Nghị định 71/2015/NĐ-CP”; 48 bộ đề cương tuyên truyền với nội dung: Nghị định 71, Chỉ thị 01, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia; cấp phát 568 tài liệu tập huấn, triển khai thực hiện Đề án, 150 đĩa DVD nội dung về các kỹ năng xử lý sự cố trên biển, 12 loại đầu sách pháp luật với trên 1.600 cuốn cho 31 xã, phường, thị trấn và các đơn vị cơ sở thuộc BĐBP để phục vụ công tác nghiên cứu và tuyên truyền; 40.000 tờ rơi, tờ gấp, 40 đĩa CD tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. BĐBP thành phố đã tổ chức tuyên truyền được hơn 943 buổi/20.347 lượt người trên địa bàn các xã, phường, thị trấn biên giới và ngư dân đi biển dài ngày.

Nguyễn Quang Vinh

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO