Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 06:21 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Tạo tâm thế vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới

Biên phòng - Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội khẳng định vai trò, vị thế và cống hiến to lớn của cơ quan chủ trì, hướng dẫn, tham mưu về công tác đảng, công tác chính trị trong BĐBP, là tiền đề cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Cục Chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP. Nhân dịp này, phóng viên Báo Biên phòng đã phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Viết Hà

- Thưa đồng chí, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công trên tất cả các nội dung theo kế hoạch. Đồng chí có thể cho biết những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó?

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã và đang thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đối với lực lượng BĐBP, có thể khẳng định rằng, toàn lực lượng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2015 - 2020 một cách hiệu quả, tích cực, với nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, cụ thể và sáng tạo.

Chính vì thế, Đại hội được xác định là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, giúp cán bộ, đảng viên trong Cục Chính trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xây dựng đảng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và trách nhiệm trước Đảng, trước lực lượng.

Đại hội thành công trước hết là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cùng sự hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về tổ chức đại hội Đảng các cấp trong BĐBP, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị Đại hội được triển khai đồng bộ, chất lượng, nghiêm túc, đúng quy trình từ khâu rà soát tiêu chuẩn chính trị, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ, lựa chọn nhân sự đến công tác xây dựng báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, xây dựng Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Nhờ các bước công khai, minh bạch, chặt chẽ ngay từ đầu, 100% các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị, các Tiểu ban giúp việc, các đại biểu và cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động và các văn kiện trình Đại hội cấp trên, đảm bảo tính lý luận và thực tiễn, dẫn chứng sinh động, thể hiện rõ tâm huyết, chính kiến, tính chiến đấu cao, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, thể thao, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội cũng được đẩy mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tới mọi phòng, ban, đơn vị, góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP.

- Xin đồng chí cho biết, quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội lần này có những đổi mới gì so với đại hội trước?

- Có thể khẳng định rằng, quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội lần này có nhiều đổi mới đáng ghi nhận. Xác định văn kiện đại hội là nội dung quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến thành công của đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục đã sớm thành lập Tổ biên tập văn kiện xây dựng đề cương, chuẩn bị những nội dung, vấn đề trọng tâm để nhanh chóng hoàn chỉnh dự thảo văn kiện đại hội. Công tác xây dựng văn kiện có sự vào cuộc của tất cả cán bộ, đảng viên, các phòng, ban, đơn vị trong Cục; được chắt lọc, hoàn chỉnh từ ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các tổ chức quần chúng. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng nhiều lần tiến hành nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý văn kiện để đạt được chất lượng cao nhất.

Về mặt hình thức, thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương tại Công văn số 505-CV/QUTW ngày 27-5-2020 về quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ này được điều chỉnh, kết cấu từ 3 mục như trước đây thành 2 mục lớn. Trong đó, coi trọng công tác xây dựng đảng, đảm bảo cân đối, hài hòa giữa 2 nội dung: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; công tác xây dựng Đảng bộ.

Một điểm mới nữa là Báo cáo Chính trị đã mang tính tổng kết, đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ, thể hiện được tư duy, trách nhiệm, tầm nhìn chiến lược và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá và giải pháp lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 một cách phù hợp, sát đúng tình hình thực tế. Qua đó, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng chuyên môn, tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Nội dung văn kiện đã quán triệt đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII là: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không phiến diện một chiều, không tô hồng và cũng không bôi đen; ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề cơ bản, không sao chép theo báo cáo của các nhiệm kỳ trước và của trên.

- Thưa đồng chí, sau khi Đại hội thành công, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP sẽ đưa ra những kế hoạch cụ thể như thế nào để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XXII đề ra?

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đề ra 4 nhóm chỉ tiêu cùng các chủ trương, giải pháp chủ yếu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá gồm:
Thứ nhất, nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, sát với tình hình, nhiệm vụ của BĐBP và chức năng, nhiệm vụ của Cục Chính trị, chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, thực hiện đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn.

Thứ ba, đột phá về nâng cao chất lượng nghiên cứu nắm vững và quyết liệt tổ chức thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quy chế, quy định, quy trình công tác; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Viết Hà

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên, trước hết, cần quán triệt sâu sắc các văn kiện đại hội tới mỗi cán bộ, đảng viên, làm cho họ thấu suốt những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong Nghị quyết đại hội. Đồng thời bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội một cách cụ thể, sâu sắc để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Cục cần thường xuyên sơ, tổng kết, tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết sẽ được tiến hành bằng nhiều biện pháp thường xuyên và đột xuất, gắn với kiểm tra kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng.

Những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2015 đề ra là hết sức cấp thiết và nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo rất lớn. Tôi mong rằng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy mang quyết tâm hành động của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, tạo tâm thế vững chắc để cùng toàn Đảng bộ bước vào một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công mới. Điều đó không những góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và BĐBP, xây lực lực lượng quân hàm xanh vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hà Thu (thực hiện)

Bình luận

ZALO