Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 10/06/2023 09:44 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”:

Tạo sự chuyển biến vững chắc trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn tại BĐBP Gia Lai

Biên phòng - Để duy trì nền nếp chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn mọi mặt, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn với nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tự giác trong học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật của Quân đội; thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến sĩ Trung đội vệ binh, Văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai kiểm tra nồng độ cồn đối với quân nhân ra - vào cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: Minh Hải

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp

Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Gia Lai cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác phòng, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong BĐBP tỉnh có sự đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, phương pháp và từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng cơ quan, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nội quy, quy định của đơn vị; nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác, học tập, sinh hoạt được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc; nội bộ đoàn kết, thống nhất, mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới được giải quyết hài hòa, phát huy tốt những giá trị, nét đẹp văn hóa quân sự, phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị cơ sở, tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị an toàn vẫn chưa thực sự vững chắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Qua tìm hiểu được biết, các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, chủ yếu do: Cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa thực sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật; thực hiện có lúc, có nơi còn chiếu lệ, hình thức; chưa phát huy tốt vai trò và huy động được mọi lực lượng tham gia.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả còn thấp; chưa chú trọng giáo dục, rèn luyện tích lũy kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giao tiếp cho bộ đội, nên khi gặp tình huống khó khăn, phức tạp dễ dẫn đến chán nản, tiêu cực, mất phương hướng, bế tắc về tư tưởng và hành động.

Trước thực trạng đó, các cơ quan, đơn vị, đồn Biên phòng trong BĐBP tỉnh đã mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng sát thực tế với từng đối tượng, cơ quan, đơn vị; định hướng tư tưởng cho bộ đội, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc, bế tắc về tư tưởng; xây dựng ý thức tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật của mỗi cá nhân. Từ đó, giúp cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ hơn về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật; nâng cao trách nhiệm trong học tập, công tác, tự giác rèn luyện, hoàn thành tốt các chức trách nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, phong trào

Ngoài ra, để định hướng tư tưởng cho bộ đội, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc, bế tắc về tư tưởng; xây dựng ý thức tự giác trong thực hiện nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, tổ 3 người, chiến sĩ bảo vệ trong công tác giáo dục chính trị, giáo dục kỷ luật; thường xuyên tổ chức các hoạt động như tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ để lồng ghép, bổ trợ thêm các kiến thức về chấp hành kỷ luật, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó,góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi tiêu cực, tệ nạn xã hội trong đơn vị, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, mất an toàn giao thông.

Đoàn Thanh niên BĐBP Gia Lai tổ chức tọa đàm “Thanh niên với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông” trong Chi đoàn khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: Minh Hải

Mới đây, cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn giao thông”, đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị “Thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tự giác, an toàn tuyệt đối”. Ngoài ra, để góp phần nâng cao ý thức, thay đổi hành vi, tạo nên thói quen trong việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và văn hóa giao thông cho cán bộ, đoàn viên, các tổ chức cơ sở Đoàn trong BĐBP Gia Lai tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tiêu biểu như: “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phối hợp với tổ chức Đoàn tại địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, để công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông được thực thi chặt chẽ, BĐBP Gia Lai sẽ tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ về công tác quản lý bộ đội và quản lý kỷ luật ở đơn vị cơ sở; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; khi có vụ việc xảy ra phải báo cáo kịp thời với người chỉ huy và cơ quan chuyên môn để chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết. Từ đó, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ vi phạm thông thường, chấm dứt các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan.

Ngọc Lâm - Thủy Dương

Bình luận

ZALO