Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 20/05/2024 10:12 GMT+7

Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động

Biên phòng - Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương (TGTW) tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban TGTW dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TGTW và đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban TGTW đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 01, đồng chí Lê Hải Bình cho biết, việc triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Quá trình thực hiện Kết luận 01, việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng.

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm, đổi mới với nhiều cách thức sáng tạo.

Việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa sai phạm cao.

“Kết quả thực hiện Kết luận 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo gương Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới” - đồng chí Lê Hải Bình nói.

Tại hội nghị, đại biểu của các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu, góp ý làm rõ hơn kết quả thực hiện Kết luận 01 cũng như những hạn chế, tồn tại và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá: Kết quả nổi bật sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01 là chúng ta đã xác định được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng, đảng viên, hệ thống chính trị, nhân dân.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, đặc biệt là những bài viết, ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn, rõ hơn, đầy đủ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Bích Nguyên

Phát huy kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong năm 2022 cần thống nhất về mặt nhận thức, phải đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bằng các biện pháp phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và đồng bộ hơn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện 3 nội dung: Học tập bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO