Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/08/2021 01:18 GMT+7

Tổng kết 20 năm chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ VH, TT&DL:

Tạo nên diện mạo mới về văn hóa trên biên giới

Biên phòng - Sau 20 năm thực hiện, chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) với Bộ Tư lệnh BĐBP đã tạo nên một diện mạo mới về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trên khắp các vùng biên giới; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

m7kl_8-1.JPG
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Pô Cô đến tận thôn, bản biên giới để bảo tồn nghệ thuật cồng chiêng cho đồng bào dân tộc Ê Đê tỉnh Gia Lai.
Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 27-11-1989 của Bộ Chính trị và Quyết định số 72/HĐBT ngày 13-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi, ngày 16-7-1993, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH, TT&DL) và Bộ Tư lệnh BĐBP đã ký kết chương trình phối hợp hành động "Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số". Ngay sau khi ký kết chương trình (năm 1993), lãnh đạo Bộ VH, TT&DL và Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phối hợp ở các cấp một cách hiệu quả. Cấp trung ương và các tỉnh, thành đều có Ban Chỉ đạo, cơ quan, bộ phận giúp việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra...

Qua 20 năm thực hiện chương trình, lãnh đạo của hai ngành đã luôn coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Ban Chỉ đạo chương trình đã tổ chức 8 lần liên hoan đội TTVH tuyến biên giới, bờ biển, xây dựng hàng trăm tiết mục ca múa nhạc, độc tấu nhạc cụ dân tộc, tiểu phẩm kịch thông tin với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phản ánh sâu đậm những nét văn hóa đặc sắc của từng vùng miền, từng dân tộc trên biên giới, biển đảo. Bằng các hình thức biểu diễn văn nghệ, chiếu video tại chỗ và lưu động, vận hành cụm phát thanh, truyền hình trung tâm văn hóa xã, tham gia quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa tại địa phương, các tổ, đội TTVH đã phục vụ hàng triệu lượt người, nhất là các khu vực xa xôi, hẻo lánh mà các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp chưa vươn tới được. Đặc biệt, ở các khu vực điểm nóng trên khu vực biên giới, các tổ, đội TTVH sử dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kịp thời biểu diễn văn nghệ và lồng ghép tuyên truyền, vận động, góp phần ổn định tình hình tại các điểm nóng trên khu vực biên giới như Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ...

Công tác sưu tầm, gìn giữ, phát huy vốn văn hóa truyền thống dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống cũng được hai ngành tiếp tục đẩy mạnh. Các lễ hội văn hóa, các làn điệu dân ca như: Hát sly, hát lượn (Tày - Nùng), hát giao duyên (dân tộc Mông), kể khan, sử thi (dân tộc Ba Na, Ê Đê), múa Chăm, múa Kơ Tu, những nhạc cụ với chất liệu dân gian như khèn bè, đàn môi, kèn lá, cồng chiêng, đàn đá của các dân tộc Pa Kô, Vân Kiều, A Rem, Brâu, Khmer... được khai thác, phát triển, biểu diễn phục vụ trong các hoạt động giao lưu văn hóa, các dịp lễ, Tết của các địa phương.

Chương trình phối hợp còn xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị văn hóa thông tin trên địa bàn, góp phần nâng cao dân trí, tuyên truyền đường lối, chủ trương  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho quân dân biên giới. Đến nay, 100% các đồn biên phòng đã có thiết chế văn hóa như phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc sách báo, tủ sách pháp luật; các đồn BP và hầu hết các xã, bản lân cận đã được nghe chương trình phát thanh, xem truyền hình, một số đồn được lắp đặt hệ thống tiếp sóng FM, trạm thu phát lại truyền hình, điện thoại, Internet. Các đội TTVH được đầu tư trang bị phương tiện phục vụ biểu diễn như bộ âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, máy chiếu, máy phát điện... đảm bảo phục vụ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ khu vực biên giới, biển đảo.

Những năm qua, sự phối hợp của hai ngành còn tập trung vào việc tham gia vận động quần chúng nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng, bản văn hóa, đấu tranh chống và bài trừ các tệ nạn xã hội. Nhiều đồn BP đã coi trọng việc nghiên cứu nắm vững các phong tục tập quán địa phương, tham mưu cho các xã, bản xây dựng các quy chế, hương ước, các tập tục truyền thống để bà con thảo luận, nhất trí cùng nhau tự giác thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa như ở Lạng Sơn, Quảng Trị, Quảng Nam, Long An... Một số nơi như Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Bình Định, Gia Lai... đã chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng văn hóa các huyện biên giới để xây dựng làng bản văn hóa, vận động đồng bào định canh định cư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để cải thiện đời sống. BĐBP cũng đã phối hợp tốt với ngành VH, TT&DL tham gia quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao, các ấn phẩm văn hóa xuất, nhập qua biên giới, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với các hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái pháp luật, truyền bá văn hóa độc hại vào địa bàn biên giới.

Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, Trưởng ban Chỉ đạo cho biết: "Chương trình phối hợp có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Cùng với hiệu quả hoạt động của ngành văn hóa ở các địa phương, chương trình phối hợp giữa Bộ VH, TT&DL với Bộ Tư lệnh BĐBP đã tạo nên diện mạo mới về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch vùng biên giới, góp phần cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc, nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước tham gia quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền. Giai đoạn 2014-2020, chương trình phối hợp sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ, đội TTVH. Tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến phục vụ đồng bào các dân tộc và các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, những điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển".
Lê Thu Hà

Bình luận

ZALO