Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 14/04/2024 10:55 GMT+7

Tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ người dân tộc thiểu số rèn luyện, phấn đấu

Biên phòng - Chiều 2-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng BQP dự và chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo BQP, phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các đồng chí quân nhân là những người con ưu tú của đồng bào các DTTS đang công tác trong quân đội có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được các đơn vị và địa phương bình chọn về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác dân tộc của Đảng, gắn bó máu thịt với với đồng bào các DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chức năng đội quân công tác của Đảng, quân đội đã tổ chức và tiến hành tốt công tác dân tộc nói chung, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS nói riêng, đạt hiệu quả thiết thực, xứng đáng là quân đội của dân, do dân và vì dân; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trong thời kỳ đổi mới, quân đội đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị đất nước; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Bộ trưởng BQP nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, BQP đã luôn quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ là người DTTS, để đến nay quân đội đã có một đội ngũ cán bộ trưởng thành, có tri thức, năng lực, dám nghĩ, dám làm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần cùng các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ cuộc sống yên vui cho đồng bào các DTTS. 131 đồng chí đại biểu xuất sắc đại diện cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, QNCN, viên chức quốc phòng là người DTTS trong toàn quân về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II là những tấm gương tiêu biểu, góp phần tô thắm bản chất, truyền thống và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định tình cảm, trách nhiệm của quân đội đối với nhân dân.

Để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, BQP về công tác dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết 24 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc, Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS”, Nghị quyết số 12 của Chính phủ “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 Quốc hội khóa 14 về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2020-2030”; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thực hiện công tác dân tộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vùng DTTS, miền núi vững mạnh; vận động đồng bào DTTS nêu cao cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch; tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quân đội và địa phương phát động. Theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS; phát hiện và kịp thời tham mưu giải quyết những vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề dân tộc, không để phát sinh thành “điểm nóng”, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần giữ vững ổn định chính trị vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới. Các đồng chí quân nhân là người DTTS trong các cơ quan, đơn vị cần đề cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ người DTTS, quan tâm tạo nguồn cán bộ cho đơn vị và địa phương; tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ người DTTS rèn luyện, phấn đấu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, với trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, cán bộ, chiến sĩ quân đội là người DTTS sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, có những đóng góp tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và đồng bào các DTTS, miền núi.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Bằng khen của Bộ trưởng BQP tặng 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vùng đồng bào các DTTS và miền núi giai đoạn 2009-2019.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO