Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 24/06/2024 10:34 GMT+7

Tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội

Biên phòng - Với quyết tâm nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đã đẩy mạnh quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thấu suốt phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản nêu ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Trần Văn Bừng phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTH

Qua đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

- Thưa Đại tá Trần Văn Bừng, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP sẽ quán triệt, triển khai như thế nào?

- Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV (từ ngày 5 đến 7-8) thành công tốt đẹp, quán triệt thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP, trực tiếp là Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tại cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã họp để xây dựng ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy, quy chế làm việc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ mới; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó, đề ra những bước đi, mục tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai tới các cấp ủy, chi, đảng bộ và mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị nắm chắc, hiểu sâu các nội dung cơ bản nêu ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là những nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết gắn với các nội dung trọng tâm đã được đại hội thông qua, để triển khai đến cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Để từ đó, sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, thực sự là hạt nhân lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Cục Chính trị BĐBP vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

- Để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP sẽ có những giải pháp gì, thưa đồng chí?

- Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ, toàn diện, nhạy bén, sáng tạo các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, vì vậy, để thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP xác định trong các khâu đột phá mà nghị quyết đảng bộ đề ra sẽ phải tập trung vào nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, sát với tình hình nhiệm vụ của BĐBP và chức năng, nhiệm vụ của Cục Chính trị BĐBP. Trong đó, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh về các chủ trương, giải pháp triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP bảo đảm tính cơ bản, lâu dài, thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ của BĐBP trong tình hình mới; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên trong BĐBP; đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với công tác tham mưu đề xuất, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP cũng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn lực lượng thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục chính trị tại các đơn vị nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật. Chủ động đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống và các thiết chế văn hóa ở các đơn vị cơ sở.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước có liên quan đến biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an ninh địa bàn; tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Kết luận số 68-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới, hải đảo; chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các phong trào, mô hình sáng tạo để phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, với phương châm “nắm chắc, quản chặt, kịp thời, công minh, dứt điểm”, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Cục; thực hiện có chiều sâu công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn, xây dựng Cục Chính trị BĐBP vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 100% các phòng, ban, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Đối với công tác xây dựng đảng bộ, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP xác định tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm vững và quyết liệt tổ chức thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ, quy chế, quy định, quy trình công tác; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với cán bộ chủ trì các cấp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Vậy, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP sẽ có những hình thức thi đua như thế nào để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, thưa đồng chí?

- Cục Chính trị BĐBP vừa tổ chức sơ kết đợt thi đua cao điểm 60 ngày hành động kiểu mẫu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXII và Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc, triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020), Quốc khánh 2-9 (2/9/1945-2/9/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Qua đó, sẽ tạo được không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo được những đỉnh cao, những mô hình tốt, có sức lan tỏa lớn.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoa Hạ (thực hiện)

Bình luận

ZALO