Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 14/04/2021 01:01 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ BĐBP tỉnh Cao Bằng:

Tạo hiệu quả kép: "Rèn người, tốt việc, vững tổ chức"

Biên phòng - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ BĐBP tỉnh Cao Bằng đã kịp thời triển khai, với những biện pháp, việc làm cụ thể, thu được kết quả bước đầu rất quan trọng; nhất là trong xây dựng các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

xl5r_6b
Cán bộ Đồn BPCK Lý Vạn, BĐBP tỉnh Cao Bằng giới thiệu với cán bộ địa phương về hệ thống mốc quốc giới.

Đảng bộ BĐBP tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có thuận lợi là đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) bằng nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Từ "nền móng" vững chắc đó, khi thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đưa ra các tiêu chí, trách nhiệm, nội hàm, nội dung cụ thể cao hơn khi thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và được tổ chức chặt chẽ, quyết liệt hơn; cách làm mới hơn và không giới hạn về thời gian... Nhận thức rõ những khó khăn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên đến mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng; mở đợt học tập tập trung, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc.

Theo chức năng, nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế, xác định chương trình hoạt động và hướng dẫn tổ chức thực hiện đến các cấp trong toàn đơn vị; động viên mọi tổ chức, lực lượng tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao nhất; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cấp dưới xây dựng chương trình hoạt động; cụ thể hóa các tiêu chí về phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sát với đối tượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; triển khai đến từng cán bộ, đảng viên tự viết bản đăng ký, tự xác định nội dung, chỉ tiêu học tập và làm theo.

Quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của từng tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng đều có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ, lấy ý kiến góp ý, đánh giá của các tập thể, cá nhân trong đơn vị và địa phương nơi cán bộ, đảng viên cư trú; coi trọng tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng, biểu dương và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu nhằm khơi dậy và tạo động lực thúc đẩy các tổ chức và mỗi cá nhân không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu noi theo.

Mặt khác, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng đưa ra chủ trương gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong đơn vị.

Đặc biệt, kết hợp với chủ trương "Bốn cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) giúp đồng bào biên giới ngày một phát triển, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cửa khẩu, tạo bước đột phá trong công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh... Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết cũng như xác định nhiệm vụ đột phá đều nhằm tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả vững chắc của một phong trào lớn trong toàn đơn vị.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở BĐBP tỉnh Cao Bằng đã tạo hiệu quả kép: "Rèn người, tốt việc, vững tổ chức", tạo sức sống mới, lan tỏa rộng khắp và trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ, tạo ra động lực mới, động viên các tổ chức và từng cá nhân vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng đã tích cực, tự giác học tập, làm theo. Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực: 98,33% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 95,91% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, 47.82% tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

460i_6a
Quân y BĐBP tỉnh Cao Bằng khám bệnh cho đối tượng chính sách.  Ảnh: CTV

Đặc biệt, trong toàn Đảng bộ không còn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống; phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị có nhiều chuyển biến sâu sắc. Cán bộ sâu sát, tỉ mỉ hơn trong mọi công việc, nhiều tập thể, cá nhân đã có sự trưởng thành vượt bậc và trở thành những tấm gương mẫu mực cho mọi người học tập, noi theo. Hiện tượng cán bộ có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm với công việc cơ bản được khắc phục.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã có nhiều việc làm ý nghĩa giúp đồng bào nghèo trên biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia tích cực giúp địa phương biên giới xây dựng nông thôn mới; 100% đồn Biên phòng hỗ trợ đồng bào nghèo chuyển gia súc ra khỏi gầm sàn, trích nguồn quỹ tăng gia hỗ trợ nhiều hộ gia đình nghèo vay vốn đầu tư cây con giống phát triển sản xuất để thoát nghèo.

Cùng với đó, các đơn vị Biên phòng Cao Bằng làm rất tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách trên địa bàn biên giới. Từ đó, người chiến sĩ mang quân hàm xanh luôn tạo được niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trên biên giới, xây dựng khối đoàn kết quân dân; nhân dân tích cực cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn được bồi đắp và trở thành biểu tượng đẹp trong mối quan hệ quân - dân.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy BĐBP tỉnh Cao Bằng

Bình luận

ZALO