Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 07/02/2023 06:46 GMT+7

Tạo hành lang pháp lý cho BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Biên phòng - Qua 20 năm thực hiện, Pháp lệnh BĐBP đã thực sự thấm sâu vào đời sống của cán bộ và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên (PV) Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về những giải pháp nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của BĐBP và các cơ quan chức năng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

3ad
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Hùng

PV: Thưa đồng chí, qua 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, đến nay, nhận thức và trách nhiệm của nhân dân các dân tộc trên 2 tuyến biên giới của tỉnh Quảng Ninh đối với công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới có sự chuyển biến như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Đức Long: Quảng Ninh là tỉnh biên giới nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Địa bàn biên phòng có 16 xã, phường khu vực biên giới đất liền, 74 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển. Tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội và có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng vũ trang làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và Pháp lệnh BĐBP nói riêng cho nhân dân khu vực biên giới, vùng biển đảo. Vì vậy, nhận thức và trách nhiệm của nhân dân các dân tộc trên 2 tuyến biên giới của tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, về Hiệp định, Hiệp ước, Quy chế khu vực biên giới trên đất liền và trên biển có chuyển biến rõ rệt. Quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển đảo của tỉnh. Nhân dân đã tự nguyện, tự giác thành lập 238 tổ/2.029 hộ gia đình và 1.640 thành viên tham gia quản lý, bảo vệ 56 cột mốc/78,92km đường biên giới và các bến cảng, bến bãi; góp phần giúp BĐBP chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và giải quyết nhiều vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Từ đó, đã giúp BĐBP bắt giữ được 9.172 vụ/16.522 đối tượng/228.174,819g ma túy các loại, 11.818 ống thuốc tân dược gây nghiện; 17.801,6kg pháo...

PV: UBND tỉnh Quảng Ninh đã có những giải pháp gì để đưa Pháp lệnh BĐBP vào đời sống của người dân, để họ tham gia cùng BĐBP giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đức Long: Có thể khẳng định, qua 20 năm thực hiện, Pháp lệnh BĐBP đã thực sự thấm sâu vào cuộc sống của cán bộ và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo tỉnh Quảng Ninh. Các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Có được kết quả đó, là nhờ UBND tỉnh Quảng Ninh đã có một số giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo như sau:

Một là, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác của mỗi cá nhân, tập thể trong tổ chức, thực hiện Pháp lệnh BĐBP gắn phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” để cụ thể hóa Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thường xuyên phối hợp chặt chẽ với BĐBP triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với nước láng giềng, tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Ba là, thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới có đóng góp tích cực, hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới, biển đảo để nhân rộng trong toàn tỉnh.

Bốn là, chỉ đạo các lực lượng vũ trang trong tỉnh quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác vận động quần chúng; giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và với BĐBP để thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, củng cố cơ sở chính trị, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn biên phòng.

Năm là, phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP tỉnh Quảng Ninh để tham mưu giúp UBND tỉnh và UBND cấp huyện, xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh BĐBP. Đồng thời, thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Pháp lệnh BĐBP để hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

1af
Đồn Biên phòng Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh tuần tra song phương với Tổng đội Công an Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Trần Đức

PV: Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của BĐBP về công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, UBND tỉnh Quảng Ninh có những kiến nghị, đề xuất gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đức Long: Sau hơn 20 năm tổ chức thi hành Pháp lệnh BĐBP, đã bộc lộ rõ một số hạn chế, bất cập như: Chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Dân quân tự vệ năm 2009, Luật Biển Việt Nam năm 2012... Vì Vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Đảng, Nhà nước nghiên cứu xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho BĐBP, các cơ quan chức năng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia trên biên giới trong thời kỳ hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. Tỉnh cũng đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm dành nguồn lực nhiều hơn cho đầu tư kè biên giới, đường tuần tra biên giới; trang bị kỹ thuật hiện đại cho lực lượng BĐBP tương ứng với nước láng giềng, để BĐBP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho trong tình hình mới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trần Đức (Thực hiện)

Bình luận

ZALO