Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 12:34 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Tạo đột phá trong việc chấn chỉnh chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn

Biên phòng - Nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật và chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, chiến sĩ. Năm 2023, song hành với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ BĐBP tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi khâu đột phá: “Quyết tâm xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, an toàn”. Kết quả, kinh nghiệm bước đầu của đơn vị rất đáng ghi nhận.

Đại tá Lê Xuân Men trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án QN 1122. Ảnh: Xuân Hùng

BĐBP Quảng Ninh hoạt động trên địa bàn rộng, vừa có biên giới đất liền, vừa có biên giới trên biển. Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ hoạt động phân tán, nhỏ lẻ nên rất có nguy cơ bị tác động của mặt trái cơ chế thị trường và mất an toàn giao thông do tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp, kể cả tuyến bộ và tuyến biển.

Do đó, nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông, ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp như Chỉ thị số 118-CT/QUTW ngày 20/2/2017 của Quân ủy Trung ương “Về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay”; Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về việc “Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị số 22/CT-TM ngày 5/7/2019 của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam về việc “Tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và đảm bảo an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Nghị quyết số 452-NQ/ĐU ngày 26/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về “Lãnh đạo tăng cường xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trong BĐBP”; Chỉ thị số 2633/CT-BTL, ngày 5/8/2020 của Tư lệnh BĐBP về “Tăng cường quản lý, giáo dục và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong BĐBP”; Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP; Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 4/10/2021 của Đảng ủy BĐBP tỉnh về “Lãnh đạo tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP Quảng Ninh”; từng bước đổi mới phương pháp giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông tại đơn vị, tăng cường giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ với việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ’’ thời kỳ mới.

Qua đó, 100%, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã chủ động viết cam kết xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Đơn vị cũng đã tổ chức phát động Cuộc thi "Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP" với 100% cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tham gia, từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, hành động đối với từng quân nhân và trở thành ý thức tự giác của bộ đội.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò hoạt động của Hội đồng quân nhân, đội ngũ chi ủy viên, chiến sĩ bảo vệ, “tổ 3 người”; “tổ tư vấn chính trị, pháp luật”, định kỳ hàng tháng, quý tổ chức đánh giá chất lượng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ theo quy định. Tổ chức gặp mặt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe hạn chế để động viên kịp thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác; đồng thời, tổ chức gặp mặt những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, quân nhân cá biệt để giáo dục, chấn chỉnh, yêu cầu viết cam kết. Phối hợp chặt chẽ giữa quản lý kỷ luật và bảo đảm tốt chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và chính sách hậu phương Quân đội; phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Do triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nên thời gian qua, tình trạng chấp hành kỷ luật, vi phạm pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trong toàn đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Để có được kết quả này là do có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 BĐBP tỉnh và sự hướng dẫn, tổ chức thực hiện chặt chẽ, kịp thời của cơ quan chức năng cấp trên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh nhằm duy trì việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn, nhất là an toàn giao thông. Từ kết quả bước đầu của năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn của cấp ủy, chỉ huy các cấp, trực tiếp là cán bộ, chỉ huy cấp đội, năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh. Đồng thời, tích cực, chủ động, sâu sát với bộ đội, kịp thời nắm chắc mọi diễn biến tình hình tư tưởng, làm tốt công tác dự báo, định hướng, quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm túc các vụ vi phạm kỷ luật và mất an toàn, không để xảy ra đột biến xấu trong đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu có tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm.

Hai là, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý và chấp hành kỷ luật theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; thực hiện quyết liệt các mục tiêu, giải pháp trong thực hiện đồng bộ, hiệu quả 4 tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Ba là, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục và rèn luyện bộ đội, đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với quân nhân và chính sách hậu phương Quân đội, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các tổ, đội công tác xa chỉ huy, chỉ đạo của đơn vị.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của của các tổ chức, lực lượng, phương tiện tiến hành công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và thông qua Hội đồng quân nhân. Kiên quyết xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm xảy ra có tác dụng răn đe giáo dục, thuyết phục cao.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây dựng và phát huy nhân tố tích cực để đấu tranh đẩy lùi tiêu cực, thực hiện tốt “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Cuộc vận động 50 trong toàn đơn vị.

Từ kinh nghiệm rút ra, trong thời gian tới, BĐBP Quảng Ninh sẽ triển khai đồng bộ với các giải pháp đã xác định trong nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng trong đơn vị, như: Hội đồng quân nhân, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và gia đình quân nhân… để giáo dục, rèn luyện, phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn cho quân nhân. Đồng thời, quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn để xây dựng cơ quan, đơn vị tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Đại tá Lê Xuân Men, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh

Bình luận

ZALO