Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 27/01/2022 12:29 GMT+7

Tạo động lực cho mọi thành phần kinh tế phát triển

Biên phòng - Ngoài sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội cũng đã ban hành nhiều bộ luật, tạo cơ sở pháp lý, pháp nhân, làm động lực cho mọi thành phần kinh tế phát triển. Chính phủ đã sáng tạo trong quản lý, điều hành, quyết tâm, kiên trì với mục tiêu tăng trưởng 6,7%.

Ông Lại Xuân Môn - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – cho rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành rất nhiều Nghị quyết, như Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa; Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã chỉ đạo tập trung xử lý một số vụ án lớn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xử lý kỷ luật một số cán bộ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, được lòng dân.

Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Được lòng dân, được lòng tin là được hết tất cả.

Quốc hội cũng đã ban hành rất nhiều bộ luật, tạo cơ sở pháp lý, pháp nhân, làm động lực cho mọi thành phần kinh tế phát triển. Cùng với đó, Chính phủ đã sáng tạo trong quản lý, điều hành, quyết tâm, kiên trì với mục tiêu tăng trưởng là 6,7%.

Định kỳ Chính phủ đã xây dựng các kịch bản cho Chính phủ và các bộ, ngành thực hiện, tổ chức các tổ công tác làm việc hết sức tích cực. Thủ tướng thường xuyên đối thoại để tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục hành chính, đặc biệt là các bộ rất quan tâm đến vấn đề này. Miễn giảm thuế, lãi suất tín dụng giảm trong năm 2 lần.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, ngoài những nỗ lực trên, còn có cả sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, tạo khí thế cho năm 2018.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, ngoài những nỗ lực trên, còn có cả sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, tạo khí thế cho năm 2018.

Ông Lại Xuân Môn bày tỏ sự ủng hộ với việc lần đầu tiên Chính phủ không coi mục tiêu khai khoáng và tăng trưởng tín dụng làm động lực để tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng, ông Môn đề nghị Chính phủ quan tâm 3 vấn đề, cũng là 3 vấn đề điểm nghẽn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn:

Thứ nhất, tiếp tục hạ lãi suất tín dụng sâu hơn, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ hai, phải tập trung cho vấn đề khoa học công nghệ, nhất là công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp như giống cây con. Nhà nước sẽ đứng ra đặt hàng với các viện nghiên cứu để các viện nghiên cứu sản xuất các loại giống cây con chủ lực và chuyển giao cho nông dân.

Thứ ba, tập trung đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn. Nâng cao năng suất lao động, hiện nay năng suất lao động ở nông thôn rất thấp, vì vậy kéo năng suất lao động của cả nước cũng rất thấp. 

Theo Nguyễn Tuân/Đại Đoàn Kết

Bình luận

ZALO