Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 11:11 GMT+7

Tạo diện mạo mới trong phát triển kinh tế-xã hội trên tuyến biên giới

Biên phòng - Ngày 21-1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm xây dựng khu kinh tế quốc phòng, thực hiện Nghị định số 44/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ về xây dựng khu kinh tế-quốc phòng, giai đoạn 2010-2020.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 1999-2000, trên cơ sở chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển các khu kinh tế quốc phòng toàn diện, đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.

Việc xây dựng, phát triển các khu kinh tế quốc phòng cơ bản đã đạt được mục tiêu ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân, củng cố quốc phòng tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược, khu vực biên giới.

Các đoàn kinh tế quốc phòng đứng chân trên các vị trí trọng yếu dọc tuyến biên giới, góp phần tạo thế trận quốc phòng liên hoàn; đảm bảo đồng thời tính cơ động, tính vững chắc; kịp thời bổ sung, hỗ trợ khi có tình huống xảy ra và trở thành một phần quan trọng trong khu vực phòng thủ.

Thông tin về kết quả 10 năm xây dựng khu kinh tế quốc phòng, Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế Quốc phòng, cho biết những năm qua, các đoàn kinh tế quốc phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ khu kinh tế quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp duy trì ổn định các hộ dân, các điểm dân cư đã đưa ra khu vực biên giới giai đoạn trước; đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho người dân và cộng đồng dân cư, giúp dân ổn định cuộc sống bền vững tại địa bàn các khu kinh tế quốc phòng.

Đến năm 2020, tại các khu kinh tế quốc phòng, các đơn vị đã xây dưng mới được 1.318 điểm dân cư tập trung; duy trì đỡ đầu, ổn định tại chỗ cho 68.106 hộ dân; đón nhận, sắp xếp được 31.528 hộ dân, hoàn thành mục tiêu tiếp nhận hỗ trợ 100.000 hộ dân.

Công tác phối hợp quản lý dân cư luôn được chú trọng. Các đơn vị tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ theo kế hoạch của quân khu và binh đoàn; làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình quốc phòng thuộc khu kinh tế quốc phòng...

Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) báo cáo tổng kết công tác xây dựng khu kinh tế quốc phòng, giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Xác định nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, các đoàn kinh tế quốc phòng tập trung giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Ngoài ra, đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng theo Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phát huy tốt hiệu quả trong công tác dân vận, với trên 2.640 lượt đội viên tham gia, đã tổ chức gần 2.000 lượt tuyên truyền vận động quần chúng và kết nghĩa với các chi đoàn thanh niên địa phương để triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp tổ chức lại dân cư gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được chú trọng thực hiện.

Các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh sau khi xây dựng xong được bàn giao cho địa phương quản lý, duy trì khai thác, sử dụng có hiệu quả, gắn chặt với quy hoạch của địa phương và các điểm dân cư, đảm bảo hỗ trợ tốt cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, các đơn vị đã tổ chức được nhiều mô hình sản xuất, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng dự án phát triển kinh tế, nâng cao đời sống như các mô hình chăn nuôi, trồng cao su, trồng điều..., tiêu biểu như: Đoàn Kinh tế quốc phòng 799 (Quân khu 1); Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 và 326 (Quân khu 2); Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 (Quân khu 4); Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 (Quân khu 5)... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các địa bàn đã giảm đáng kể.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản đánh giá cao những kết quả qua 10 năm triển khai xây dựng các khu kinh tế quốc phòng.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các địa phương, đặc biệt là những đóng góp trực tiếp, quan trọng của các quân khu và đoàn kinh tế quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế quốc phòng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được đảm bảo; thế trận quốc phòng-an ninh dọc tuyến biên giới được củng cố. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng. Kinh tế hàng hóa từng bước phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; lòng tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được nâng cao.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh đã nhấn mạnh: Tiếp tục triển khai quy hoạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế quốc phòng, phát triển bền vững kinh tế-xã hội khu vực dọc biên giới và biển, đảo.

Việc đẩy mạnh xây dựng các khu kinh tế quốc phòng sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng dự án, cải thiện, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, kết hợp đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Để hoạt động xây dựng các khu kinh tế quốc phòng thời gian tới đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn, Bộ Quốc phòng xác định tập trung một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu kinh tế quốc phòng; xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp tổ chức lại dân cư gắn với xây dựng thế trận phòng thủ khu vực; tăng cường huy động nguồn lực xây dựng, phát triển khu kinh tế quốc phòng; ưu tiên triển khai các công trình, mô hình đầu tư mang tính cấp thiết, gắn chặt với sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân, tạo nên diện mạo mới trong phát triển kinh tế-xã hội trên tuyến biên giới. Các điểm dân cư tập trung được xây dựng đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu, đủ đất ở và đất sản xuất cho người dân.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nâng cao đời sống cho nhân dân; sắp xếp, ổn định dân cư trong khu kinh tế quốc phòng gắn với quy hoạch dân cư của tỉnh, huyện; thông qua hoạt động trực tiếp của đoàn kinh tế quốc phòng hoặc giúp địa phương tổ chức dịch vụ, thúc đẩy người dân tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo, kiên quyết không để đồng bào trong vùng dự án khu kinh tế quốc phòng bị đói; từng bước giúp dân thoát nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Nhân dịp này, 3 tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích trong tham gia tổ chức xây dựng khu kinh tế quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; 28 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tham mưu, tổ chức xây dựng khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010-2020.

Theo vietnamplus.vn

Bình luận

ZALO