Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 11:03 GMT+7

Tạo chuyển biến vững chắc về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật trong BĐBP

Biên phòng - Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088, bên cạnh kết quả đạt được, một số nội dung về công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn của cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị có lúc chưa thật sự được coi trọng, hiệu quả chưa cao, đòi hỏi Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục phải có những giải pháp quyết liệt để đảm bảo cho BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, từng bước xây dựng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bài 3: Những giải pháp hữu hiệu để toàn lực lượng chuyển mình vững chắc

Theo đó, để khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các đơn vị triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn trong BĐBP thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 tại Bộ Chỉ huy BĐBP Long An. Ảnh: Trọng Thành

Trong đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088; phát huy vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Lấy chất lượng tư tưởng, kết quả rèn luyện chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn của đơn vị làm tiêu chí cơ bản đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Đồng thời, tăng cường, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, các mối quan hệ xã hội; quản lý, sử dụng hiệu quả lực lượng: trinh sát, cửa khẩu, phòng chống ma túy và tội phạm, không để đối tượng câu móc, lôi kéo, mua chuộc; rà soát đánh giá đúng thực chất, trình độ, năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo chức trách nhiệm vụ được giao. Kiên quyết điều chuyển những trường hợp cán bộ vi phạm hoặc cán bộ chủ trì để đơn vị xảy ra nhiều vụ việc, vụ việc nghiêm trọng, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ; sàng lọc để đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách…

Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội được gắn với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng thời, các đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, mốc quốc giới, đường mòn lối mở, địa bàn, vùng biển. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng chỉ đạo đầy đủ, đúng quy định hệ thống văn kiện huấn luyện; các quy tắc, quy định, quy trình đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ khác cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chỉ huy quản lý, đồn, trạm đóng quân độc lập xa sự chỉ huy, chỉ đạo.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; có biện pháp quản lý chặt chẽ quân nhân, vũ khí, trang bị, phương tiện, nhất là trong huấn luyện, diễn tập, ngày lễ tết, ngày nghỉ, giờ nghỉ… Cùng với đó, các cơ quan chức năng của BĐBP phải phối hợp chặt chẽ, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên để kiểm tra, giám sát, xác minh vụ việc để xử lý theo đúng quy định.

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình cho biết: Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đề ra, trong thời gian tới, BĐBP Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088. Hàng tuần có điện chỉ đạo nhắc nhở các đơn vị duy trì nghiêm túc việc quản lý cán bộ, chiến sĩ, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, các quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; kịp thời thông báo cho cơ quan, đơn vị các vụ việc mất an toàn trong toàn quân và của BĐBP để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời đối với các trường hợp tương tự ở cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trước khi cán bộ, chiến sĩ nghỉ phép, tranh thủ, phải quán triệt, nhắc nhở các quy định về đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, kiểm tra người, kỹ thuật của phương tiện và viết cam kết đảm bảo an toàn trước khi rời đơn vị và có mặt tại đơn vị đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình và địa phương để quản lý quân nhân trong thời gian nghỉ phép, tranh thủ. Ngoài ra, BĐBP Quảng Bình cũng chú trọng phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và gia đình quân nhân… để giáo dục, rèn luyện, phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật cho quân nhân, không để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu cài cắm, móc nối vào nội bộ và những tiêu cực xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, xây dựng đơn vị an toàn, gắn với địa bàn an toàn.

Cũng như BĐBP Quảng Bình, thời gian qua, BĐBP Đắk Đắk đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088 với nhiều biện pháp quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và nhận thức, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về các giải pháp trong thời gian tới của đơn vị, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy BĐBP Đắk Lắk cho biết: Sau khi tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088, bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nghiêm túc thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại; đồng thời, đề ra những giải pháp hữu hiệu, quyết tâm khắc phục triệt để những tồn tại.

Trong đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tập trung thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua hoạt động của cấp ủy đảng; công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy và hoạt động của Hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng; nâng cao chất lượng sinh hoạt đối thoại, nhất là về chấp hành kỷ luật, pháp luật. Duy trì nghiêm các chế độ học tập, công tác, quản lý chặt chẽ quân nhân thuộc quyền theo hướng “ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có lãnh đạo, chỉ huy” và trong quá trình cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ, người chỉ huy phải đánh giá hết được nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra để có biện pháp phòng ngừa và quán triệt, giáo dục cho quân nhân hiểu rõ, chủ động phòng ngừa.

Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng, bổ sung kịp thời kiến thức quân sự, nghiệp vụ, pháp luật và các quy định, quy trình đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi và thực hiện các nhiệm vụ khác cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ, chỉ huy quản lý đồn, trạm, chốt, đội công tác đóng quân độc lập, xa sự chỉ huy, chỉ đạo. Bên cạnh đó, tăng cường nắm chắc tình hình nội bộ, diễn biến tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ để giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh; kiên quyết xử lý cán bộ xa rời bộ đội, buông lỏng quản lý dẫn đến đơn vị có vụ việc vi phạm, mất an toàn…

Nói về những giải pháp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục triển khai để thực hiện Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088, Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt sâu, kỹ và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của các cấp về xây dựng chính quy, quản lý giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với phổ biến kiến thức pháp luật và giáo dục kỷ luật ở đơn vị, làm tốt công tác dự báo, nắm diễn biến tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, có phương pháp xử lý vụ việc giải quyết tư tưởng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi đảng bộ và phát huy trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong công tác giáo dục, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thường xuyên rà soát, phát hiện, chủ động có biện pháp triệt tiêu các “nguy cơ”, tập trung vào khâu yếu nhất mà quân nhân của đơn vị mình thường vi phạm. Phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp trong quản lý kỷ luật; gắn kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân với đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Cùng với đó, tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, phòng ngừa ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, bị kẻ địch, kẻ xấu câu móc, mua chuộc. Tiếp tục quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng chính quy, duy trì nghiêm các chế độ công tác, sinh hoạt, giữ nghiêm điều lệnh. Đảm bảo an toàn tuyệt đối con người, vũ khí, trang bị, phương tiện trong tuần tra, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tham gia diễn tập, hội thao, hội thi, đặc biệt giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong kiểm tra thực hành bắn đạn thật hàng năm.

Bên cạnh đó, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ viết bản đăng ký thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đăng ký phấn đấu, rèn luyện không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt các nội dung bản cam kết sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị là một tiêu chí đánh giá phong trào thi đua Quyết thắng cũng như đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, đề bạt phong cấp, nâng lương, bổ nhiệm, điều động đối với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), hạ sĩ quan, binh sĩ.

Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, công tác kiểm tra của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, nhất là kiểm tra cán bộ sĩ quan, QNCN đóng quân tại các trạm kiểm soát Biên phòng thuộc các đồn, trạm Biên phòng cửa khẩu, cán bộ sĩ quan, QNCN cử đi công tác xa sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan đơn vị. Xử lý nghiêm các quân nhân vi phạm kỷ luật, đúng quy định, không có vùng cấm. Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, công tác tài chính tại các cơ quan, đơn vị, không để cán bộ, nhân viên lợi dụng thực hiện nhiệm vụ để làm sai các quy định của pháp luật, vi phạm kỷ luật.

Bằng một loạt các giải pháp quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã từng bước tạo được khí thế thi đua sôi nổi, sự đoàn kết, thống nhất trong các đơn vị và mỗi quân nhân. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chủ động dự báo nắm chắc tình hình, quản lý tốt tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của quân nhân, kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong nội bộ, không để bị động, bất ngờ; ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao… Đây là những tiền đề vững chắc để từng bước xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hương Mai

Bình luận

ZALO