Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 11:10 GMT+7

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật, kỷ luật trong đơn vị

Biên phòng - Thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 (gọi tắt là Chỉ thị 173) của Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 (gọi tắt là Kế hoạch 3088) của Bộ Tư lệnh BĐBP về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang học tập nội dung Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088. Ảnh: Trọng Thành

Chia sẻ với phóng viên báo Biên phòng, Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP An Giang cho biết: “Ngay sau khi Đảng ủy BĐBP ban hành Chỉ thị 173, Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành Kế hoạch 3088, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các cục về thực hiện Kế hoạch 3088, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã tiến hành quán triệt, triển khai nghiêm túc đến các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến hành quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở từng cấp theo quy định”.

Các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP An Giang đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn cho 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị” trong giai đoạn mới; lồng ghép công tác giáo dục với biện pháp quản lý hành chính, duy trì kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả hoạt động của “Tổ 3 người”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật quân nhân”; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Là đơn vị được chọn làm điểm thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 của BĐBP An Giang, thời gian qua, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã cụ thể hóa xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, kế hoạch tổ chức thực hiện. Hằng tháng, đơn vị đã đưa nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn vào kết luận bổ sung chủ trương, giải pháp lãnh đạo; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đơn vị; tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu sát với tình hình địa bàn, đơn vị. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá đúng kết quả học tập của cán bộ, chiến sĩ để có hình thức giáo dục phù hợp.

Đồng thời, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nhất là khâu nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội, nắm chắc các mối quan hệ xã hội, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện hoàn cảnh, sức khỏe của từng quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên thời gian qua, đơn vị không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP An Giang luôn quan tâm củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng. Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện và duy trì thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác của các cấp ủy, tổ chức Đảng; củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Mặt khác, trên cơ sở thực tiễn hoạt động công tác của đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP An Giang trực tiếp xem xét và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá phẩm chất, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ ở những vị trí khó khăn, phức tạp, nhạy cảm đều được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng đúng chuyên ngành, có kinh nghiệm công tác thực tế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cũng duy trì có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thường xuyên đánh giá, phân tích chất lượng chính trị đối với cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, để có biện pháp giáo dục. Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các đồn Biên phòng đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là tại các tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, những nơi dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm kỷ luật để xác minh, làm rõ, xử lý theo đúng quy định.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang và các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo các khu vực, đoạn biên giới có khả năng xảy ra các hoạt động vi phạm để chủ động tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu và tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc vi phạm. Tại các cửa khẩu, việc tổ chức, kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đúng quy trình nghiệp vụ, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Những giải pháp nói trên, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hành động của phần lớn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đối với việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. So với trước khi triển khai thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088, số vụ việc vi phạm kỷ luật đã giảm, không có vụ vi phạm an toàn giao thông.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088, theo Đại tá Phạm Văn Phong, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; nắm chắc tư tưởng của bộ đội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm xảy ra; tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật...

Trọng Thành

Bình luận

ZALO