Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 22/07/2024 05:20 GMT+7

Tăng sức "đề kháng" trước các thủ đoạn kích động vượt biên ở Tây Nguyên

Tăng sức "đề kháng" trước các thủ đoạn kích động vượt biên ở Tây Nguyên

Biên phòng - Thời gian qua, tại các tỉnh Tây Nguyên xuất hiện tình trạng người dân tộc thiểu số (DTTS) vượt biên sang Cam-pu-chia. BĐBP đang tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, tuyên truyền, vận động, đồng thời tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng này. Phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Lương Hòa, Chính ủy BĐBP Đắk Lắk để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

400x501_7a-1.JPG
 Đại tá Nguyễn Lương Hòa.
PV: Thưa đồng chí, trong thời gian vừa qua, một số đồng bào DTTS trên địa bàn Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, vượt biên qua Cam-pu-chia, đồng chí suy nghĩ về vấn đề này như thế nào?

Đại tá Nguyễn Lương Hòa: Trong thời gian qua, lợi dụng việc Chính phủ Cam-pu-chia (CPC) ký kết Bản ghi nhớ với Cục Di trú Ô-xtrây-li-a về việc tiếp nhận tị nạn ở Ô-xtrây-li-a về CPC và thái độ cực đoan của đảng đối lập ở CPC tuyên truyền, hứa sẽ dung túng, tiếp tay hỗ trợ, tạo điều kiện cho một số tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài dùng lãnh thổ CPC hoạt động chống phá Việt Nam.

Lợi dụng vấn đề này, một số tổ chức phản động lưu vong đã tuyên truyền, kích động, lôi kéo đồng bào DTTS vượt biên qua CPC nhằm thực hiện âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Do nhẹ dạ cả tin, một số người DTTS Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk, đã tìm đường trốn sang CPC bằng nhiều hình thức khác nhau làm ảnh hưởng đến cuộc sống làm ăn bình thường của người dân, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Trên thực tế, những năm qua, Đảng, Nhà nước và các địa phương vùng Tây Nguyên kiên trì nhất quán thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; có rất nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển vùng Tây Nguyên. Đặc biệt, ngoài những chính sách chung, Đảng, Nhà nước còn có nhiều chính sách ưu tiên đối với đồng bào DTTS.

Vì vậy, đại đa số đồng bào yên tâm gắn bó xây dựng quê hương, đời sống từng bước được đổi mới, hòa nhập sâu rộng với các dân tộc và các tôn giáo trong cộng đồng. Ở Tây Nguyên cũng như các nơi khác trên đất nước ta, không có sự phân biệt kỳ thị chính trị, tôn giáo, dân tộc. Một số bà con đã từng vượt biên sang CPC trở về được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và bà con địa phương, tạo điều kiện công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

PV: Quá trình triển khai nhiệm vụ phòng chống vượt biên xâm nhập, BĐBP Đắk Lắk gặp khó khăn gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Lương Hòa: BĐBP Đắk Lắk quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác. Vì vậy, trên địa bàn biên giới trong 10 năm qua không có người vượt biên vì mục đích đi nước thứ 3, không có đường dây đưa đón vượt biên ra nước ngoài. Các vụ vượt biên và vi phạm quy chế biên giới được kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BĐBP Đắk Lắk cũng gặp một số khó khăn do khu vực biên giới rộng, dân cư thưa thớt. Trong khi đó, lực lượng mỏng, điều kiện tự nhiên, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuần tra, kiểm soát. Bên cạnh đó, người vượt biên không phải là dân ở khu vực biên giới nên quá trình nắm thông tin, tình hình rất khó khăn; công tác tuyên truyền có lúc còn hạn chế khiến bà con bị chi phối bởi các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu.

PV: Theo đồng chí, quan điểm giải quyết những người DTTS vượt biên qua CPC như thế nào?

Đại tá Nguyễn Lương Hòa: Tuyên truyền, kích động, lôi kéo, mua chuộc đồng bào DTTS trên địa bàn Tây Nguyên vượt biên vì mục đích được định cư ở nước thứ ba là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng vu cáo Việt Nam đàn áp, vi phạm nhân quyền, gây mất ổn định trên địa bàn Tây Nguyên. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần đông những người làm ăn lương thiện vì mắc mưu lừa bịp của các thế lực thù địch mà vượt biên, không phải do bị đàn áp, bị vi phạm nhân quyền như chúng rêu rao. Quán triệt quan điểm nhất quán trước sau như một của Nhà nước ta trong giải quyết người vượt biên là ưu tiên phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS sinh sống, sớm thu hẹp khoảng cách về kinh tế và mức sống đối với các vùng.

Đối với người vượt biên trở về, các cấp, các ngành, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, có điều kiện tham gia phát triển kinh tế, đóng góp phát triển quê hương. Việc hồi hương sẽ được thực hiện an toàn và tôn trọng nhân quyền, không có bất kỳ sự trừng phạt hay phân biệt đối xử vì lý do vượt biên.

PV: Để giải quyết vấn đề vượt biên tại Tây Nguyên hiện nay, cần có giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Lương Hòa: Chúng ta cần xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần được giải quyết ngay từ cơ sở, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để cán bộ và nhân dân trên địa bàn dân cư nâng cao giác ngộ chính trị, tăng sức "đề kháng" trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, không để "thẩm thấu" vào cán bộ và nhân dân.

Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đặc biệt là nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, không để kẻ địch lợi dụng xuyên tạc; tuyên truyền mạnh mẽ chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, phối hợp giải quyết tốt vấn đề người vượt biên, nếu thấy cần thiết, tạo điều kiện cho tổ chức quốc tế tiếp xúc tìm hiểu thực trạng tình hình đồng bào DTTS ở Tây Nguyên, đặc biệt là số người vượt biên trở về.

Đối với lực lượng BĐBP, cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của cấp trên. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, trong đó, cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh vùng biên giới.

Đồng thời làm rõ âm mưu, thủ đoạn, tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, dự báo chính xác, kịp thời các tình huống để có chủ trương đối sách hợp lý. Tăng cường công tác vận động quần chúng, công tác trinh sát, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa luận điệu tuyên truyền xuyên tạc và các hoạt động câu móc, lôi kéo người ở khu vực biên giới và tạo đường dây đưa đón người vượt biên. Bố trí sử dụng lực lượng hợp lý trong tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, vừa có chính diện, vừa có chiều sâu, vừa có trọng tâm trọng điểm về không gian, thời gian, đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả, tránh sơ hở trong quản lý biên giới và xử lý người vượt biên nếu có. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, kết hợp với đối ngoại nhân dân, xử lý kịp thời những tình huống liên quan đến người vượt biên qua CPC.
Bình Minh (Thực hiện)

Bình luận

ZALO