Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/06/2022 06:28 GMT+7

Tăng mức lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng

Biên phòng - Sáng 13-11, Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018 với 86,56% tổng số đại biểu tán thành.

le-bo-linh
Phó Tổng Thư ký QH Lê Bộ Lĩnh trình bày Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2018. Ảnh: Phương Hoa

Theo Nghị quyết, tổng số thu NSNN năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng; tổng số chi NSNN là 1.523.200 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% tổng sản phẩm trong nước (GDP), trong đó bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng (tương đương 3,54% GDP), bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng (tương đương 0,16% GDP). Tổng mức vay của NSNN, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của NSNN là 363.284 tỷ đồng.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu của Nghị quyết dự toán NSNN năm 2018, QH yêu cầu Chính phủ trong điều hành NSNN phải triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. Bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định và đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công. Tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi NSNN. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Với 86,56% đại biểu tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 - Ảnh: VNN

Đặc biệt, QH thông qua việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1-7-2018. Giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương, kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

Viết Hà

Bình luận

ZALO