Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 10:43 GMT+7

Tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Biên phòng - Ngày 5-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 752/CT-CT ngày 31/7/2006 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 752/CT-CT) của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Toàn cảnh điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Trọng Thành

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 40 điểm cầu trong toàn quân, với 250 đại biểu tham gia. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau hơn 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 752/CT-CT, cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt nghiêm túc tới cán bộ, đoàn viên, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm, chú trọng, chất lượng từng bước được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động phát triển cả về số lượng và chất lượng; nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn cơ sở có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

Công đoàn cơ sở đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham gia quản lý đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Nổi bật là, đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt công tác chính sách xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; có nhiều công trình, đề tài sáng kiến có giá trị kinh tế, kỹ thuật cao làm lợi cho ngân sách quốc phòng hàng nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn cho biết, ngay từ đầu, toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 752/CT-CT và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, các đơn vị đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn về yêu cầu nhiệm vụ, phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; xây dựng tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh theo Kết luận số 16-KL/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên chăm lo xây dựng Công đoàn cơ sở phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Qua đó, đoàn viên công đoàn yên tâm gắn bó xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, công đoàn các đơn vị đã chủ động, nhạy bén nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức, sát thực tiễn, sát yêu cầu nhiệm vụ, đã góp phần tạo động lực cho việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động. Các tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức liên quan xây dựng công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ xây dựng công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác công đoàn; xác định xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị.

Trọng Thành

Bình luận

ZALO