Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 11:25 GMT+7

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ huấn luyện

Biên phòng - Sau 5 năm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, chất lượng huấn luyện ở các đơn vị trong lực lượng BĐBP có bước chuyển biến tiến bộ, hòa nhập với toàn quân. Phóng viên Báo Biên phòng có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP về vấn đề này.

lat2_5c
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP. Ảnh: C.B

- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 765, lực lượng BĐBP đã đạt được những kết quả nào nổi bật? Những kết quả đó đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đề ra chưa, thưa Thiếu tướng?

- Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ huấn luyện một cách nghiêm túc, tích cực, chủ động, kiên quyết. Để cụ thể hóa và sát với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn hoạt động của BĐBP trên các tuyến biên giới, biển, đảo, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Nghị quyết 454-NQ/ĐU ngày 30-7-2013 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” trong lực lượng BĐBP.

Bên cạnh đó, bằng những chủ trương, giải pháp cụ thể, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên với nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Xây dựng cơ quan quân huấn, đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy vai trò tham mưu đề xuất, chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ công tác tham mưu huấn luyện, duy trì các chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, hội thi, hội thao, kiểm tra, sơ kết, tổng kết chặt chẽ đúng quy trình và có nhiều đổi mới. Chất lượng huấn luyện đã có chuyển biến tiến bộ, kết quả huấn luyện góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng BĐBP, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới và xây dựng BĐBP “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.

- Hoạt động công tác chiến đấu của lực lượng BĐBP với đặc thù triển khai quân số trên khắp các tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phải hoạt động độc lập, phân tán. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đề ra những giải pháp hiểu hiệu nào để vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn?

- Lực lượng BĐBP quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền và tuyến biển dài gần 8.000km có giá trị chiến lược về kinh tế, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Mặt khác, phần đông cán bộ, chiến sĩ BĐBP thường xuyên phải hoạt động độc lập, phân tán, xa sự chỉ huy, chỉ đạo và trực tiếp đối mặt với các loại đối tượng nguy hiểm trong điều kiện công tác nhỏ lẻ. Để vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xác định: Phải kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức huấn luyện chiến đấu với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cụ thể là, tổ chức, quản lý, điều hành huấn luyện chiến đấu phải bám sát tình hình thực tế đơn vị, địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đồng thời, gắn công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn với nhiệm vụ huấn luyện, lấy hiệu quả huấn luyện để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, thông qua đó làm thước đo kết quả huấn luyện. Trong công tác kiểm tra huấn luyện, coi trọng kiểm tra thực hành, thực tế là chính, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo công tác huấn luyện chiến đấu gắn chặt với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, chương trình huấn luyện cơ bản phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tính chất hoạt động của BĐBP, vừa làm nhiệm vụ, vừa huấn luyện chiến đấu và phải thực sự phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới. Chú trọng công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, mô hình sáng tạo để đưa vào huấn luyện, giáo dục, triển khai thực hiện.

- Để nâng cao chất lượng huấn luyện trong những năm tiếp theo, những chủ trương, biện pháp mang tính đột phá trong công tác huấn luyện của lực lượng BĐBP nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được xác định như thế nào, thưa Thiếu tướng?

- Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, tình hình trên các tuyến biên giới, vùng biển, đảo vẫn còn tiềm ẩn, hiện hữu nhiều yếu tố bất ổn khó lường. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 765 với quyết tâm cao nhất, thực chất và hiệu quả hơn, gắn nhiệm vụ huấn luyện với hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ huấn luyện. Chỉ huy, cơ quan quân huấn các cấp cần cụ thể hóa bằng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, phân rõ trách nhiệm từng cơ quan, từng đơn vị và từng cán bộ. Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, củng cố kiện toàn, duy trì ổn định đội ngũ cán bộ quân huấn chuyên trách.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, hướng tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện trong các điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, khó khăn, cường độ cao và huấn luyện tình huống. Tăng cường tổ chức hội thi, hội thao, thanh tra, kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả huấn luyện gắn với đối tượng huấn luyện, đơn vị huấn luyện, chức trách nhiệm vụ người đứng đầu đơn vị. Ngoài ra, cần chú trọng công tác bảo đảm huấn luyện.

8vi3_5b
Cán bộ BĐBP kiểm tra bắn súng ngắn K54 trong đợt kiểm tra Trưởng phòng Trinh sát, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và phúc tra Chính trị viên đồn Biên phòng năm 2018. Ảnh: Thành Chung

Mặt khác, cần thực hiện dân chủ, phát huy tính tích cực, chủ động và ý thức trách nhiệm của quân nhân, tránh biểu hiện quân phiệt, mệnh lệnh áp đặt trong huấn luyện. Bám sát thực tiễn trên các tuyến biên giới, thường xuyên cập nhật bổ sung hệ thống tài liệu huấn luyện, tình huống huấn luyện.

Đặc biệt, cần gắn kết chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với nhiệm vụ xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới, đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong quá trình huấn luyện phải làm tốt công tác tham mưu huấn luyện, tăng cường kiểm tra, tập trung huấn luyện, khắc phục điểm yếu, khâu yếu, quản lý tốt quân số, kỷ luật, điều lệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện.

- Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Thùy Trang (Thực hiện)

Bình luận

ZALO