Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 09:40 GMT+7

Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng

Biên phòng - Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, những năm qua, công tác dân vận (CTDV) nói chung và vận động quần chúng (VĐQC) của BĐBP nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Phóng viên Báo Biên phòng có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP về vấn đề này.

1gg
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP. Ảnh: Thùy Trang

 P.V: Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới” được ban hành, Đảng ủy BĐBP đã triển khai, thực hiện như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn: Ngay sau khi Nghị quyết số 25-NQ/TW được ban hành, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đảng ủy BĐBP đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn lực lượng tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết; đồng thời, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị đầu mối trực thuộc và Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố.

Căn cứ vào Chương trình hành động số 620-CTr/QUTW ngày 11-10-2013 của Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Chương trình hành động số 498-CTr/ĐU ngày 5-12-2013 về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW trong BĐBP, ban hành Nghị quyết số 702-NQ/ĐU ngày 29-6-2015 về "Tăng cường và đổi mới công tác VĐQC của BĐBP trong tình hình mới", Chỉ thị số 1683/CT-BTLBP ngày 9-7-2013 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác VĐQC của BĐBP trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức quán triệt, học tập cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết.

Các tỉnh, thành ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP 44 tỉnh, thành phố biên giới đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết số 25 đến mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời, ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 của cấp mình.

P.V: Đảng ủy BĐBP đã đề ra những giải pháp hữu hiệu gì để công tác VĐQC thiết thực đi vào cuộc sống, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định công tác VĐQC là một biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản làm cơ sở, nền tảng để thực hiện các biện pháp công tác biên phòng. Từ đó, xác định trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác. Với đặc thù địa bàn công tác của BĐBP chủ yếu ở biên giới, hải đảo, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội ở đây còn nhiều khó khăn, Đảng ủy BĐBP đã luôn đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết sao cho phù hợp với từng đối tượng, đơn vị và địa bàn.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, VĐQC thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong nhân dân; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong đơn vị và địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và BĐBP. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, một số tỉnh, thành BĐBP tiếp tục triển khai tăng cường cán bộ BĐBP cho các xã trọng điểm ở khu vực biên giới, nhiều đồng chí trực tiếp tham gia các chức danh của hệ thống chính trị cơ sở, một số đồn Biên phòng giới thiệu đảng viên tham gia sinh hoạt đảng tạm thời tại các chi bộ thôn, bản biên giới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng địa phương; đội ngũ cán bộ làm công tác VĐQC và tăng cường xã đã tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng trong BĐBP vững mạnh. Tổ chức đoàn thanh niên các đồn Biên phòng tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp VĐQC, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, đoàn kết các lực lượng, hoạt động kết nghĩa với các tổ chức quần chúng khu vực biên giới để tuyên truyền, vận động và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào, các hoạt động xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

P.V: Trong những năm qua, công tác VĐQC trong BĐBP đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Đề nghị đồng chí Phó Chính ủy nói rõ hơn về kết quả này?

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn: Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, công tác dân vận nói chung, công tác VĐQC của BĐBP nói riêng đã có những chuyển biến tính cực, nhận thức về trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đối với công tác VĐQC được nâng lên. Công tác VĐQC của BĐBP đã góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trên biên giới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

bizl_3a
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Nông giúp nhân dân cấy lúa nước. Ảnh: Viết Hà

Các đơn vị tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã, phường, thị trấn biên giới, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, tập hợp và tổ chức cho nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, BĐBP đang tăng cường 332 đồng chí cán bộ BĐBP cho các xã trọng điểm ở khu vực biên giới, nhiều đồng chí cán bộ tăng cường tham gia các chức danh của địa phương, trong đó: 9 đồng chí huyện ủy viên, 13 bí thư đảng ủy, 227 phó bí thư đảng ủy xã; 7 đồng chí chủ tịch và 1 phó chủ tịch HĐND xã; 7 đồng chí chủ tịch và 4 phó chủ tịch UBND xã. Giới thiệu 1.447 đồng chí đảng viên ở các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng tạm thời tại các chi bộ thôn, bản biên giới. Đội ngũ cán bộ tăng cường, đảng viên sinh hoạt Đảng tạm thời đã phát huy vai trò trách nhiệm, bám nắm địa bàn, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn biên giới, 5 năm qua đã tham mưu đề xuất xóa 572 thôn, bản trắng đảng viên, phát triển 17.228 đảng viên mới, lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo 2.975 lượt cán bộ cấp xã và thôn, bản, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương vững mạnh.

Các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn biên giới triển khai chương trình nông thôn mới, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng với hàng trăm dự án vừa và nhỏ: làm đường giao thông, thủy lợi, xây dựng trường học, trạm y tế... Tích cực tham gia cùng địa phương thực hiện tốt công tác y tế, giáo dục ở khu vực biên giới. Xây dựng các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, điển hình như: Chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo"; Chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới"; Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"; Chương trình "Nâng bước em tới trường"...

Đặc biệt, trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", các đơn vị BĐBP đã tham mưu, phối hợp với địa phương vận động và tổ chức cho 100% các hộ gia đình có ruộng nương, đồi rừng ở khu vực biên giới ký kết tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Trên tuyến biên giới biển, các đơn vị đã tham mưu, tổ chức thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả hàng nghìn tổ, đội tàu thuyền, bến bãi an toàn với trên 1.000 phương tiện của ngư dân giúp đỡ nhau trong sản xuất làm ăn trên biển và phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó, nhân dân nâng cao tinh thần tự giác, xác định tốt trách nhiệm công dân, chủ động tham gia cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu vực biên giới phát triển và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao nhân dân nói riêng được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, như tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân, chính quyền và BĐBP với các lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng. Thời gian qua, đã tổ chức thành công các chương trình Giao lưu nghệ thuật "Biên cương thắm tình hữu nghị" giữa BĐBP Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc 4 lần; Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào. Thông qua các hoạt động kết nghĩa đã tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa BĐBP Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu các nước láng giềng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

P.V: Để tiếp tục đưa công tác VĐQC đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy BĐBP xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn: Thời gian tới, Đảng ủy BĐBP xác định tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác dân vận nói chung và công tác VĐQC của BĐBP nói riêng. Quán triệt, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới", Nghị quyết số 702-NQ/ĐU ngày 29-6-2015 của Đảng ủy BĐBP về "Tăng cường và đổi mới công tác VĐQC của BĐBP trong tình hình mới". Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Huy động, phát huy được vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tầng lớp xã hội tham gia vào sự nghiệp bảo vệ biên giới. Thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, BĐBP làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phải được lồng ghép, kết hợp chặt chẽ với việc triển khai các phong trào, cuộc vận động của địa phương, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước ở địa phương. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng phát triển đảng viên, đào tạo đội ngũ cán bộ là con em đồng bào dân tộc, tạo nguồn phát triển đảng viên, đào tạo cán bộ là người dân tộc tại chỗ. Củng cố các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, Đoàn thanh niên... có đội ngũ cán bộ cốt cán tại chỗ; hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng để cán bộ cơ sở có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả, nhất là tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, gần gũi, sâu sát đồng bào, hiểu được phong tục tập quán, tâm tư, tình cảm, thấy được nguyện vọng của bà con. Đồng thời chăm lo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác VĐQC đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Chú trọng các đơn vị cơ sở và địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác VĐQC, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

P.V: Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Hoàng Hiền (thực hiện)

Bình luận

ZALO