Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 30/01/2023 04:42 GMT+7

Tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị ở biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia

Biên phòng - Ủy ban Dân tộc vừa phê duyệt kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, củng cố tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019 và các năm tiếp theo.

f7b4ds82wk-2910_12943795281282668069_Picture_791
Cán bộ BĐBP Quảng Nam tới thăm, tặng quà người dân Lào sinh sống sát biên giới. ảnh: Bích Nguyên

Kế hoạch nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào DTTS về tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, quản lý, bảo vệ và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời, chủ động ngăn ngừa âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây chia rẽ quan hệ giữa ba nước, lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Nội dung chính của kế hoạch bao gồm: Tổ chức 16 lớp tập huấn nội dung, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền và tuyên truyền vận động trực tiếp đến người dân cho cán bộ huyện, xã, thôn bản, người có uy tín và đồng bào DTTS và miền núi ở các cụm, bản sát biên giới.

Trong đó, tập trung phổ biến Luật Biên giới quốc gia; tuyên truyền kết quả của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” và “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”; tuyên truyền về quan hệ hợp tác giữa đồng bào DTTS Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.

Cùng với đó, lồng ghép tuyên truyền chính sách dân tộc và công tác dân tộc gắn với bảo vệ an ninh biên giới và một số văn bản liên quan; công tác phòng ngừa, đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch gây mất an ninh trật tự, phá hoại tình đoàn kết giữa Việt Nam với các nước láng giềng và các văn bản liên quan khác.

Ngoài ra, Ủy ban Dân tộc sẽ in ấn và phát hành hơn 30.000 cuốn tài liệu cho cán bộ làm công tác dân tộc, trưởng bản, người có uy tín và người dân về các nội dung như: Luật Biên giới quốc gia; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia liên quan đến đồng bào DTTS và miền núi.

Các tài liệu này sẽ được dịch sang tiếng một số DTTS có chữ viết để tuyên truyền tới đồng bào.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO