Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 02:05 GMT+7

Tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ngày 25-9, tại Hà Nội, Uỷ ban dân tộc (UBDT) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014- 2020. Theo nội dung đã được ký kết, UBDT sẽ đề xuất các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu viện trợ, đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số.

565x393_img_3060-1.JPG
Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2020.

Đồng thời, UBDT sẽ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quản lý các hoạt động trợ giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước; kiểm tra, giám sát việc vận động nguồn lực và quản lý, sử dụng nguồn lực của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin tổ chức các hội nghị, hội thảo và tổng hợp nhu cầu, chính sách thu hút đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số; tham gia cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai các hoạt động vận động, viện trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có trách nhiệm chủ trì việc vận động, kêu gọi các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, cá nhân triển khai các hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, hải đảo, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có trách nhiệm chủ trì lựa chọn các tổ chức phi Chính phủ, các chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài để triển khai tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có lồng ghép với việc thực hiện Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013- 2017.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo 2 bên cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả, nghiêm túc các nội dung đã cam kết. Định kỳ hàng năm, hai bên sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Bình Minh

Bình luận

ZALO