Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 08:31 GMT+7

Tăng cường sức chiến đấu trên mặt trận tư tưởng

Biên phòng - Sáng 10/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm 2022. Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Bộ Tổng Tham mưu đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục cảnh giác trước mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ; có thái độ kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh triệt phá tin giả, thông tin xấu, độc; cụ thể hoá các chiến lược, đề án; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời thông báo, định hướng tuyên truyền báo chí và đấu tranh trên Internet, mạng xã hội.

Tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 ở 3 cấp, lựa chọn 10 tác phẩm tham gia thi cấp toàn quân, trong đó có 3 tác phẩm đạt giải và được lựa chọn tham gia cấp toàn quốc.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống định hướng tư tưởng về vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên báo chí và không gian mạng, góp phần định hướng dư luận xã hội; phát huy hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các thiết chế văn hóa ở cơ sở trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan chức năng, đơn vị tích cực phối hợp với cơ quan chức năng của Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh 86 thông báo, trao đổi thông tin tình hình, xác minh vụ việc, ngăn chặn, bóc gỡ tin, bài viết, video trên mạng có nội dung xấu, độc. Các tạp chí, bản tin tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; duy trì chuyên mục, tin, bài về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc..., đăng tải hàng trăm tin, bài chuyên sâu bảo đảm tính giáo dục và chiến đấu cao.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên triển khai thực hiện các phương thức đấu tranh, kết hợp giữa “xây” và “chống” đạt hiệu quả, trong đó chú trọng “xây” là chính, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Một số cơ quan, đơn vị có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhằm kiểm điểm, đánh giá thực chất, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 của đơn vị.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm quy chế, kế hoạch hoạt động của cấp ủy, Ban Chỉ đạo, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương và nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy để nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện và phát hiện sớm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, có biện pháp chỉ đạo, đấu tranh, xử lý kịp thời.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, nội dung, phương thức và phương tiện chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội; kịp thời tham mưu đề xuất giúp Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị trực thuộc tăng cường các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO