Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/12/2023 10:37 GMT+7

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, hải cảng

Biên phòng - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố Hải Phòng.

Đại tá Phạm Hồng Phong phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Vinh Quang. Ảnh: Quang Vinh

Trong đó, tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TU về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, hải cảng trong tình hình mới”. Đặc biệt, đã tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tham gia xây dựng Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai hoạt động các Biên đội tàu tuần tra, kiểm soát; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng duy trì thực hiện tốt Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ; Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam-Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước hoạt động khai thác thủy sản. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu, cảng biển; phối hợp tham gia thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng Hải Phòng; thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng về thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển và quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP về quy trình thủ tục Biên phòng, kiểm tra, giám sát Biên phòng.

Với phương châm nắm tình hình toàn diện từ xa, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đối tượng tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới; phân công 165 cán bộ, đảng viên phụ trách 748 hộ gia đình trên địa bàn; triển khai các tổ công tác tại 31 xã, phường, thị trấn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phát huy vai trò là lực lượng chủ công, BĐBP thành phố Hải Phòng luôn bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, ngư dân, kêu gọi tàu thuyền trên biển vào bờ tránh trú, neo đậu khi có bão, áp thấp nhiệt đới; đăng ký, quản lý chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên sông, biển; phối hợp với các lực lượng có liên quan phối hợp tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời các phương tiện khi có sự cố xảy ra.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “BĐBP thành phố Hải Phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với các mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả như: Xây dựng và duy trì các mô hình: “Cụm an ninh liên kết”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết”, “Tổ đò đoàn kết”; xây tặng nhà “Mái ấm biên cương”, nhà “Đồng đội”, nhà “Tình nghĩa”; thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, BĐBP thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố; cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân đảo”, “Xuân Biên phòng ấm tình quân dân”, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khu vực biên giới biển, đảo.

Tiếp tục lãnh đạo triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới”; đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, qua đó, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân khu vực biên giới biển về công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng thành phố, xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân và thế trận Quốc phòng toàn dân vững mạnh; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.

Trong công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy BĐBP thành phố đã tập trung đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng sâu sát, cụ thể, phát huy dân chủ, đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể, trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác Biên phòng, tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng; Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với việc quán triệt đầy đủ, cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Chỉ đạo các đơn vị tích cực tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và các tổ chức quần chúng vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các xã, phường ven biển, đảo, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng; chăm lo xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của người chỉ huy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực quản lý, có phương pháp lãnh đạo khoa học, tác phong, hành động gương mẫu.

Ba là, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; duy trì xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Hải Phòng

Bình luận

ZALO