Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 29/05/2024 11:51 GMT+7

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp huyện biên giới, biển, đảo trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Biên phòng - Ngày 5-2-2020, Ban Bí thư Trung ương đã có Kết luận số 68-KL/TW "về 2 năm thực hiện chủ trương thí điểm tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng vào cấp ủy cấp huyện biên giới tỉnh Quảng Ninh". Theo đó, Ban Bí thư đồng ý chủ trương thực hiện tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện (không tính vào số lượng cấp ủy theo quy định) là cán bộ đồn Biên phòng tại các huyện biên giới, hải đảo trên cả nước. Đồng thời, giao ban thường vụ các tỉnh, thành ủy có biên giới căn cứ tình hình thực tiễn xem xét quyết định tăng thêm cấp ủy viên cấp xã (biên giới, hải đảo) là cán bộ Biên phòng ở những nơi có đủ điều kiện và có yêu cầu.

tnsx_11c
Thiếu tá Phạm Xuân Mạnh (thứ nhất bên phải), cán bộ tăng cường xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp quan trọng giúp xã Vĩnh Thực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Viết Hà

Đây là chủ trương nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, vừa đáp ứng nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, nhằm tăng cường sự phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo của cấp ủy địa phương với Đảng ủy BĐBP tỉnh, thành phố đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Để có chủ trương quan trọng này, 2 năm qua, Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh tham mưu cho Tỉnh ủy Quảng Ninh xây dựng và thực hiện Đề án số 174-ĐA/TU về "Thí điểm chỉ định, bổ sung đồn trưởng, chính trị viên đồn Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển đảo của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020". Sau khi Đề án được Ban Bí thư đồng ý chủ trương (tại Công văn số 3389-CV/VPTW ngày 1-3-2017 của Văn phòng Trung ương Đảng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo Đảng ủy BĐBP tỉnh phối hợp với 5 huyện, thành ủy biên giới, hải đảo (Bình Liêu, Hải Hà, Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái) quán triệt, triển khai thực hiện Đề án. Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh đã lựa chọn, giới thiệu các cán bộ chủ trì đồn Biên phòng tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, chiều hướng phát triển tốt tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, hải đảo.
Để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quy định số 11-QĐ/TU quy định về chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ của cán bộ BĐBP tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố biên giới, biển đảo. Các huyện ủy, thành ủy nơi có cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy đã bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, giao nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, phân công phụ trách các xã, phường biên giới, hải đảo; thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để phối hợp công tác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí luôn được Đảng ủy BĐBP tỉnh, các cấp ủy địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi và thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ về nghiệp vụ công tác Đảng, quản lý hành chính Nhà nước; kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, dân tộc, tôn giáo... để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Quảng Ninh đã mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét đối với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố của tỉnh. Tăng cường năng lực trực tiếp tham mưu cho cấp ủy xây dựng chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ tài nguyên môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh và các chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, hải đảo. Giúp cấp ủy nắm chắc, thường xuyên hơn về tình hình an ninh biên giới, biển đảo, tình hình dân tộc, tôn giáo và những vấn đề nổi cộm, bức xúc nổi lên trong nhân dân... Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới, biển đảo, an ninh nông thôn nhanh hơn và sát với tình hình thực tế hơn. Công tác phối hợp giữa lực lượng Biên phòng - Quân sự - Công an trên địa bàn; triển khai các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đơn vị, địa bàn an toàn và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn được chặt chẽ, hiệu quả, thuận lợi hơn. Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện ủy, thành ủy được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả hơn...

Việc phân công cấp ủy viên cấp huyện là cán bộ đồn Biên phòng phụ trách các xã, phường biên giới, hải đảo đã bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp huyện đối với các xã, phường biên giới, biển đảo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại biên giới và phát triển kinh tế-xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng trên địa bàn biên giới, biển, đảo sát sao, hiệu quả hơn; chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản, "Dân vận khéo" được nâng cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, hải đảo; duy trì thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Thực hiện hiệu quả công tác ngoại giao nhân dân, việc kết nghĩa cụm dân cư (bản - bản) hai bên biên giới.

Từ hiệu quả thực tiễn thực hiện Đề án, ngày 17-7-2019, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Quân ủy Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thí điểm thực hiện Đề án số 174-ĐA/TU. Từ sự đánh giá tích cực của đại biểu tại hội nghị và kết quả làm việc, khảo sát thực tế tại cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương đã có Tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép nhân rộng Đề án trên toàn quốc. 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án trong Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 68-KL/TW và khẳng định việc tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy huyện biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cấp huyện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận Biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ biên giới vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.n

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP

Bình luận

ZALO